דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
נאמני קורונה בבתי הספר היסודיים חינוך חיצוני 13/09/2021 29/09/2021
לעיריית אריאל דרושים בדחיפות  סייעים/ סייעות צמודות לילדים ומלווים/מלוות בהסעה. חינוך חיצוני 12/09/2021

עבור לארכיון דרושים