דלג לתוכן העמוד

שימו לב

בקשה להצבת מכולה לפינוי פסולת בניין

פרטי המבקש

 

הצבת המכולה

מיקום המכולה (חובה) שדה חובה
לידיעתכם, האישור ניתן עבור 3 חודשים לכל היותר ולאחר מכן יש לחדש את הבקשה!

מיקום המכולה

מיקום המכולה

 

 

 

פרטי הקבלן (מבצע השיפוץ)

 


אני מאשר כי קראתי והבנתי את התנאים ואת ההוראות הנ"ל ומתחייב לפעול לפיהן:

  • מתחייב לכסות את המכולה, בסוף כל יום עבודה.
  • מתחייב שהמכולה לא תזלוג.
  • מתחייב לפנות את הפסולת לאתר סילוק פסולת מורשה ולהציג אישורי הטמנה במידה ואדרש לכך.
  • אי עמידה בתנאים תאכף לפי חוק עזר עירוני שמירת הסדר והניקיון סעיף 22 שבגינו ניתן דוח ע"ס 730 ₪..
  • אין אישור להשאיר מכולה בערב חג וחג, יש לפנות את המכולה עד השעה 13:00.
Browser not supported