רישום לחטיבה העליונה "אורט יובלי אריאל"

הרישום לחטיבה העליונה יתקיים השנה בין התאריכים: 22.2.17- 9.3.17
בימים א- ה בין השעות 8:00-15:30
ביום שישי בין השעות: 8:00-12:30