הנחות בעסקים בעקבות משבר הקורונה

בהתאם לתקנות ההסדרים משק ומדינה ( הנחה בארנונה), התש"פ – משבר הקורונה- העירייה החליטה על מתן הנחה של 100% בארנונה לחודשים 3-5/2020 ( מרץ ועד מאי 2020 ).
עדכון ההנחה מבוצע באופן אוטומטי לזכאים ע"פ התקנות.

  • בעל עסק אשר שילם מראש את הארנונה לכל שנת 2020 יקבל החזר תשלום בהמחאה. ( צ'ק ) 
  • בעל עסק אשר שילם את הארנונה לחודשים 3-4/2020 יכול לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
    • קיזוז יתרת הזכות מתשלום הארנונה לחודשים הבאים
    • קבלת המחאה ( צ'ק ) על יתרת הזכות.

הערה- ההנחה תבוטל ביום 31.12.2020 לעסק אשר לא ישלם את מלא חובו לשנת 2020 .