אגף הרווחה יהיה סגור לקבלת קהל בתאריכים 17-19/2/2020 וכן ב 26/2/2020 , עקב מיון תיקים שנתי .