מתן ארכה להגשת בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2020, עד ליום רביעי 22.01.20 שעה 15:00.