אכיפה כנגד שילוט בעיר בהתאם לחוק העזר העירוני

תושב/ת / בעל/ת עסק יקר!

הנני להביא לידיעתך,  
כי החל מחודש ינואר 2020 עיריית אריאל תחל גבייה של שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני( כל סוגי השילוט, כדוגמת שילוט קבוע / חלון ראווה / שילוט נייד / שילוט אלקטרוני וכד').
בתחילת חודש ינואר 2020,  ייערך סקר שילוט וישלחו הוראות תשלום בהתאם לשילוט אשר אצל עסקכם.
עוסק שאינו מעוניין לשלם את אגרת השילוט, יסיר את השילוט וזאת עד ליום  31.12.2019.
לאחר הסקר תתבצע אכיפה כנגד שילוט שלא שולמה עליו אגרה.

בכבוד רב,
ברוך אנגל
מנהל האגף לאכיפה עירונית