לקראת אירועי העצמאות, אנו מעדכנים את בעלי הכלבים על שעות מטחי זיקוקי הדינור. 

רעשי הפיצוצים עלולים לגרום לבהלה בקרב ידידינו ההולכים על 4, אנו ממליצים לכם להכניסם לחדרים שקטים או להעבירם לסביבה רגועה ככל הניתן. 

שעות הזיקוקין המתוכננות: 

20.50 למשך 7 דקות
21.40 למשך 7 דקות