בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2018 לגופים הפועלים בעיר אריאל ללא כוונת רווח

עיריית אריאל מודיעה בזה לתאגידים הפועלים בעיר אריאל, ללא כוונת רווח לרווחת הציבור, בתחומים שונים כגון: חינוך, תרבות, רווחה, ספורט וחברה, כי יוכלו להפנות בקשותיהם לאגף הגזברות, בהתאם לנהלים הקבועים בחוק ובכפוף לתבחיני התמיכות.
את הטפסים המלאים, בצירוף האישורים הנדרשים, יש למסור במסירה ידנית לאגף הגזברות עד ליום חמישי  30.11.17 עד השעה 15:00 .
 

לפרטים מלאים ולטפסים לחץ כאן