עבודות שדרוג המדרכה ברחוב הירדן

בין התאריכים 9/7-10/8 יתקיימו עבודות שדרוג המדרכה ברח' הירדן בין השעות 7:00-17:00 לא תתאפשר חניית רכבים ברחוב.

אנא פנו רכבכם בהתאם.