לוח דרושים

פרסום המודעות הנו שירות וולונטרי לתושבי העיר, עיריית אריאל לא מתחייבת לפרסם כל מודעה של התושב אלא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתוכן הפרסום. העירייה אינה אחראית לתוכן המודעות.

לוח המודעות נסגר.