דלג לתוכן העמוד

מכרזים

ביטול מכרז פומבי מס' 08/2015 אחזקת שטחי גינון

עיריית אריאל מודיע על ביטול מכרז פומבי מס' 08/2015 אחזקת שטחי גינון מציעים שרכשו את מסמכי המכרז כספם יוחזר

חזור לעמוד המכרזים