דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני 23/2015 סייע/ת פדגוג/ית בביה"ס

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך

מעסיק: עיריית אריאל
אגף: חינוך
היקף משרה: עד 30  ש"ש  (בהתאם לאישור משרד החינוך)

 

תאור תפקיד:

 1. עזרה למורת הכיתה בהכנת החומר הדידקטי, ובהכנת ציוד עזר לתלמיד ולכיתה.
 2. סיוע לימודי חינוכי לתלמיד, בצורה פרטנית, ע"פ הנחיית המורה והנהלת ביה"ס.
 3. סיוע בהקניית מיומנות ותרגולן לתלמיד/ים בודד/ים , ע"פ הנחיית הצוות הפרה-רפואי , החינוכי והנהלת ביה"ס.
 4. השתתפות בישיבות צוות ביה"ס, אסיפות הורים וביקורי בית, שלא בשעות הלימודים וע"פ דרישת ביה"ס כפי שיוטל ע"י הנהלת ביה"ס.
 5. ליווי בהסעות קבלת התלמידים עם בואם לביה"ס, בהסעות לכיתות: הובלת תלמידים להסעות בתום הלימודים ודאגה לעליה בטוחה לרכבי ההסעות.
 6. מעורבות בחיי ביה"ס עפ"י הצרכים המשתנים.

 

דרישות התפקיד:

 1. השכלה תיכונית מלאה (תעודת בגרות מלאה).
 2. נסיון מוכח בעבודה עם ילדים של  שנתיים לפחות.
 3. ידיעת השפה העברית על בוריה.
 4. יכולת עבודה בצוות.
 5. עמידה בבחינות התאמה לתפקיד.
 6. אישור על העדר הרשעות עבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א, 2001.


את ההצעות בצרוף תעודות והמלצות  יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דואר אלקטרוני:   manpower@ariel.muni.il    מועד אחרון להגשת ההצעות: יום שלישי, כ"ד באלול, תשע"ה,   08/09/2015 .

 בברכת הצלחה למועמדים,

 נאוה  בן הרוש
 מנהלת משאבי אנוש

חזור לעמוד המכרזים