דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 22/2014

עיריית אריאל מזמינה בזה הצעות למכירת כלי רכב

  מכרז פומבי מס' 22/2014 
  מסמכי המכרז 

חזור לעמוד המכרזים