דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני 21/2014 - ממונה על נכסי הרשות

כל מקום בו מפורט תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

מעסיק: עיריית אריאל
כפיפות: גזבר העירייה
היקף משרה: 50%
מתח דרגות:  37-39 בדרוג המחר

 

תיאור התפקיד:

  1. מנהל את ספר הנכסים של הרשות המקומית, רושם נכסים חדשים שנרכשו, מעדכן את ספר הנכסים לגבי נכסים שהופקעו (בהתאם להחלטות תכנית בניין ערים). וכד'.
  2. מפקח על תהליך רכישת נכסים ; יצירת קשר עם שמאי לקביעת ערך הנכס, ניהול מו"מ עם בעל הנכס, עריכת החוזה (בתיאום היועץ המשפטי של הרשות המקומית) וכד'.
  3. מפקח על נכסים של הרשות המקומית, שהושכרו לדיירים מוגנים או לדיירים חופשיים.
  4. נמצא בקשר עם גורמי מס (מס רכוש, שבח וכד'), עם לשכות רישום מקרקעין ( טאבו ), עם שמאים ועם גורמים נוספים אחרים, הקשורים בהבטחת זכויות הרשות המקומית על הנכס והפקת מרב התועלת הכלכלית מהם.


דרישות התפקיד:

  1. השכלה תואר ראשון  (B.A)בראיית חשבון או בכלכלה או השכלה על תיכונית שאינה אקדמית ובעל תעודת שמאי מוסמך.
  2. ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח ככלכלן המתמחה במקרקעין או כשמאי במשך שלוש (3) שנים לפחות.
  3. אמינות ומהימנות אישית, עירנו ודריכות, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, כושר ניהול מו"מ.
  4. ידע במיסי רכוש ושבח, ידע בסיסי בשמאות.
  5. ידיעת השפה העברית  על בוריה.
  6. יכולת עבודה בצוות.

את ההצעות בצרוף תעודות והמלצות  יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דואר אלקטרוני:   manpower@ariel.muni.il   
מועד אחרון להגשת ההצעות: יום שלישי, כ"ה בכסלו, 17/12/2014.
 

בברכת הצלחה למועמדים,
נאוה  בן הרוש
מנהלת משאבי אנוש

חזור לעמוד המכרזים