דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 1/2015

עיריית אריאל מזמינה בזה לאספקת פירוק והתקנת מזגנים בבית ספר "אור זבולון" ובבית הספר "עליזה בגין"

מכרז פומבי מספר 1/2015 
מסמכי המכרז 
מפרט טכני 

חזור לעמוד המכרזים