דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 03/2015

עיריית אריאל מזמינה בזה הצעות למכירת כלי רכב

 1. תיאור:  מכירת כלי רכב עפ"י הרשימה המפורטים למטה.
  1. מחפר זעיר זחלי מיני בגר  18 כ"ס מ.ר 19-231-6 שנת יצור 1999.
  2. מיול קאוואסקו 550, נפח מנוע 617 – מ.ר 83-645-51 שנת יצור 2004
  3. קאיה ספר טרק מ.ר 45-633-58 שנת יצור 2005 נפח מנוע 2467 סמ"ק ( מושבתת ללא טסט – אפשר לפירוק).
 2. על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה:
  1. שיק בנקאי לפקודת עיריית אריאל בגובה 20% מסכום המוצע על-ידו לשם רכישת רכב,
  2. העתק של קבלה על רכישת המכרז.
 3. מפגש מציעים חובה, יתקיים ביום 12.02.2015 בשעה 11:00, לשכת מנכ"ל.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת סך של 500 ₪ לפקודת עיריית אריאל (אשר לא יוחזרו), ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום שלישי 03.2.2015 , בין השעות 09:00 -15:00 – בלשכת מנכ"ל העירייה, רח' יהודה 7, אריאל טל: 03-9061604.
 5. את ההצעה יש להגיש במעטפה לא מזוהה, אטומה, שעליה יצוין מס' המכרז, יש לשלשל לתיבת המכרזים, אשר נמצאת בלשכת מנכ"ל העירייה וזאת עד לתאריך 19.2.2015 יום חמישי בשעה 14:00.
 6. נא להתקשר לבירור מועד פתיחת המעטפות.
 7. העיריה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

בברכה,
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

מסמכי המכרז

חזור לעמוד המכרזים