דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני - 06/2015 מהנדס העירייה

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך
 
המעסיק: עיריית אריאל
כפיפות: ראש העיר
תנאי העסקה: העסקה בשכר בכירים, עפ"י אישור משרד הפנים
היקף משרה: 100% משרה

 

תאור התפקיד:

 1. תכנון -  ביצוע הליכי תכנון פיזי ברשות והגשתם לדיון בפני הועדה המקומית לתכנון ובניה.
 2. רישוי -  אישור תוכניות בניה ואכלוס מבנים בתחומי הרשות.
 3. פיקוח -  פיקוח על הבניה ברשות.
 4. ניהול אגף ההנדסה – ניהול מקצועי של  עובדי אגף ההנדסה ברשות והנחייתם המקצועית בביצוע פעולותיהם.
 5. ריכוז עבודת הועדה המקומית לתכנון ובניה.

 

דרישות התפקיד:     

 1. תואר אקדמי בהנדסה / אדריכלות, שנרכש במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
 2. רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.
 3. נסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בתחום של תכנון עיר באחד לפחות מבין התחומים הבאים: פיקוח ורישוי, בניה ציבורית ועבודות ציבוריות, המבוצעות ע"י הרשות או מטעמה.
 4. נסיון בניהול של לפחות 5 עובדים מקצועיים בתחום התכנון והבניה, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך של שנתיים לפחות, או כהונה כמהנדס רשות מקומית או ועדת תכנון סטטוטורית אחרת, או סגן מהנדס רשות מקומית, למשך שנתיים לפחות, או נסיון בתפקיד הנדסה במגזר הציבורי במתח דרגות 40-42 ומעלה, למשך זמן העולה על 3 שנים.
 5. שפות: עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 6. ידיעה ביישומי מחשב.
 7. העדר רישום פלילי.
 8. עמידה במבחני התאמה לתפקיד.

את ההצעות בצירוף מסמכים ותעודות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דואר אלקטרוני: manpower@ariel.muni.il 
מועד אחרון להגשת ההצעות יום ראשון, כ"ח באייר, תשע"ה , 17/05/2015. עד השעה 14:00.

 

בברכת הצלחה למועמדים
נאוה בן הרוש  
נהלת משאבי אנוש

חזור לעמוד המכרזים