דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני מס' 26/2019 - מנהל אגף שירותי חירום וביטחון

היחידה:    אגף הביטחון
תאור המשרה: מנהל אגף שירותי חירום וביטחון.

דרגת המשרה ודירוגה:  חוזה בכירים (בכפוף לאישור משרד הפנים)
היקף המשרה:    משרה מלאה
תיאור התפקיד:    מוביל את היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים במרחב של הרשות המקומית ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו ברשות המקומית.

עיקרי התפקיד:

 1. הכנת תוכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.
 2. ריכוז ועדת המל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית.
 3. ריכוז מערך משק לשעת חרום (להלן: מל"ח) ופינוי, סעד, חללים (להלן: פס"ח).
 4. מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית.
 5. הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חרום.
 6. תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום.
 7. ניהול אירועי חירום.
 8. ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.
 9. ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל.
 10. ניהול מערך האבטחה בעת שגרה.

תנאי הסף:    

א.    השכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
או
הנדסאי
או
טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק הנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-61/1.
או
בעל תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או 
בעל אישור לימודים בתכנית מראה בישיבה גבוהה או בכולל, 6 שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
ב.    קורסים והכשרות מקצועיות:

 • ממונה החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.
 • בוגר  קורס קציני צה"ל או קציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום ובטחון אחר.

ג.    ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל דרגת רס"ן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרה ישראל או בגופים ביטחוניים אחרים: 
 • בעל תואר אקדמי או השכלת תורנית כאמור- 5 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והביטחון באחד מאותם גופים.
 • הנדסאי רשום – 1 שנת ניסיון מקצועי כאמור
 • טכנאי מוסמך – 2 שנות ניסיון מקצועי כאמור.
 • עבור בעל דרגת סרן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים ביטחוניים אחרים: 
 • בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור – 5 שנות ניסיון כממונה חירום ובטחון ברשות המקומית.
 • הנדסאי רשום – 1 שנת ניסיון כממונה חירום ובטחון ברשות מקומית.
 • טכנאי מוסמך – 2 שנות ניסיון כממונה חירום ובטחון ברשות המקומית.

ד.    ניסיון ניהולי:
ניסיון פיקודי של 4 שנים לפחות.
ה.    דרישות נוספות: 

 • רישום פלילי – העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון
 • שפות – עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office.

מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד: 

א.    יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה.
ב.    עבודה בשעות לא שגריות.
ג.    נסיעות במסגרת התפקיד.
ד.    עבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ברשות ומחוצה לה.
ה.    עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.
ו.    יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום.
כפיפות:    ראש העיר.
מונחה מקצועית על ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים.

מנהלה:    מועמדות למכרז יש להגיש במעטפה, בליווי קורות חיים וצילומי תעודות.
על גבי המעטפה יש לציין את מספר המכרז.
הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 18/06/2019 במשרד משאבי אנוש בעירייה או באמצעות דואר אלקטרוני manpower@ariel.muni.il.
פניות ללא צירוף מסמכים לא תעננה.
לפרטים ולשאלות ניתן לפנות בטלפון: 03-9061615.
הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

        

 בברכה,
נאוה  בן הרוש
מנהלת משאבי אנוש

חזור לעמוד המכרזים