דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני  42/2018-  פקח בניה ורישוי

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך

מעסיק: עיריית אריאל
כפיפות: מנהל אגף הנדסה
היקף המשרה: 100%

תאור התפקיד:

 1. המפקח יבצע סיורים בשטח, לרבות ביקורים באתרי בניה בכל אחד משלבי הבניה, לצורך בדיקה ובחינה האם הבניה מתבצעת בהתאם לתוכניות והיתרי הבניה המאושרים.
 2. הכנת חוו"ד מקצועית, על סמך הביקורים בשטח ביחס לבקשות להיתרי הבניה.
 3. תיעוד והכנת דוחות כולל הזנת נתונים ודוחות פיקוח למערכת הממוחשבת והגשתם לממונה .
 4. העברת הממצאים  למפקח הבכיר (חוקר) ככל שהתגלה חשד לביצוע עבירה.
 5. על המפקח לבדוק את יסודות המבנה, המרתף, המקלט, השלד, את עבודות גמר הבניה את העבודות של פיתוח הרשת בהתאם להיתרים ולאישור שניתן לביצוע עבודות הבניה.
 6. ביצוע עבודות יזומות בשטח, והעברתם לבעלי התפקיד הרלוונטי ברשות.
 7. על המפקח להתריע בפני בעל היתר הבניה על חריגת הבניה, וממליץ, במידת הצורך, על הוצאת צו הפסקת עבודה לממונה הישיר.
 8. על המפקח להכין כתבי תביעה משפטית כנגד קבלנים / תושבים, שחרגו מההיתר שניתן להם, ומשמש כעת במשפטים המתקיימים נגד עברייני בניה.
 9. קבלת קהל ומתן אינפורמציה לתושבים ומתכננים.
 10. כפיפות למהנדס העיר וביצוע מטלות במסגרת אגף ההנדסה.
 11. בדיקת תוכניות והיתרי בניה והכנתם לועדה.

דרישות התפקיד:

 1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל בהנדסת בנין או אדריכלות. או הנדסאי בנין ו/או טכנאי בנין, הרשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים (תשע"ג2012).
 2. הפקח יחוייב לסיים בהצלחה קורס תוכנית הכשרה לפיקוח על הבניה כולל סמכות שוטר, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו.
 3. נסיון מקצועי: תואר אקדמי בהנדסת בנין או אדריכלות – לא נדרש, הנדסאי - של שנה אחת לפחות, טכנאי – נסיון של שנתיים כבתחום תכנון ובניה. 
 4. קפדנות ודיוק בביצוע, סמכותיות,  מיומנות טכנית, אמינות, מהיימנות אישית ויחסים בינאישיים.
 5. יושר אישי, רמת אתיקה גבוהה, עמידה בלחצים, הכרת חוק התכנון והבניה ועבודת שטח.
 6. ידע בתוכנת אוטוקד – רצוי.
 7. עמידה בבחינות התאמה לתפקיד.
 8. אישור על העדר הרשעות עבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א, 2001.
 9. רישיון נהיגה ורכב צמוד – חובה. 

את ההצעות בצירוף קורות חיים תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דואר אלקטרוני: manpower@ariel.muni.il   מועד אחרון להגשת ההצעות יום שלישי ג' בטבת, תשע"ט, 11/12/2018.

 

בברכת הצלחה למועמדים

נאוה בן הרוש

מנהלת משאבי אנוש
 

חזור לעמוד המכרזים