דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני -  43/2018  מהנדס העירייה

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך
 
המעסיק – עיריית אריאל
כפיפות    – ראש העיר
תנאי העסקה:  העסקה בשכר בכירים, עפ"י אישור משרד הפנים
היקף משרה – 100% משרה

תאור התפקיד:

 1. תכנון -  ביצוע הליכי תכנון פיזי ברשות והגשתם לדיון בפני הועדה המקומית לתכנון ובניה.
 2. רישוי -  אישור תוכניות בניה ואכלוס מבנים בתחומי הרשות.
 3. פיקוח -  פיקוח על הבניה ברשות.
 4. ניהול אגף ההנדסה – ניהול מקצועי של  עובדי אגף ההנדסה ברשות והנחייתם המקצועית בביצוע פעולותיהם.
 5. ריכוז עבודת הועדה המקומית לתכנון ובניה.

דרישות התפקיד:      

 1. מהנדס רישוי או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח – 1958.
 2. נסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד לפחות מבין התחומים הבאים: פיקוח ורישוי, בניה ציבורית ועבודות ציבוריות, המבוצעות ע"י הרשות או מטעמה. 
 3. נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
 4. שפות: עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 5. ידיעה ביישומי מחשב.
 6. העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.
 7. עמידה במבחני התאמה לתפקיד.

את ההצעות, קורות חיים כולל תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל manpower@ariel.muni.il    מועד אחרון להגשת ההצעות יום שלישי, ג' בטבת, תשע"ט, 11/12/2018.  עד השעה 14:00.

                                                                                                                             

בברכת הצלחה למועמדים

נאוה בן הרוש

מנהלת משאבי אנוש

חזור לעמוד המכרזים