דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני 17/2018 - מנהל/ת אגף החינוך  

מעסיק: עיריית אריאל
היקף העסקה :  מלאה ( 100% )
כפיפות: מנהלתית – ראש העיר ;  מקצועית – משרד החינוך.

תיאור התפקיד: 

 • התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
 • ניהול מערך הרישום לגני ילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל יסודיים)
 • ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל יסודיים.
 • ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם
 • ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 • קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 • טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 • ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 • טיפול בנושאי חירום ובטחון במוסדות החינוך.
 • איזון בין צורכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי התקציב.


דרישות התפקיד:

 • השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל. או מי שנתקיימו בו כל אלה: א. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.  ב. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל 6 שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל 18.   ג. עבר 3 בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
 • בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רשיון הוראה קבוע.
 • קורסים והכשרות מקצועיות: המנהל יחוייב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקות חינוך  ברשמ"ק, לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי.
 • נסיון מקצועי: בעל ניסיון מוכח של 4 שנים כמנהל מוסד חינוך, או בתפקיד ניהול חינוכי.
 • כישורים אישיים: כושר  ניהול  עובדים  והנעתם, יכולת קבלת  החלטות, כושר  התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת ארגון  ותכנון, יזמה  ומעוף,  יכולת  ייצוג  הרשות בפני  גורמים חיצוניים.
 • העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

את ההצעות, קורות חיים כולל תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל manpower@ariel.muni.il  מועד אחרון להגשת ההצעות יום חמישי ל' בחשון תשע"ט, 08/11/2018.
      

בברכת הצלחה למועמדים,

נאוה בן הרוש
מנהלת משאבי אנוש
 

חזור לעמוד המכרזים