דלג לתוכן העמוד

מכרזים

ועדת איתור 01/2015 לתפקיד המנהל הכללי של החברה הכלכלית לאריאל בע"מ

כל מקום במסמך זה בו קיימת התייחסות בלשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה וההפך

החברה הכלכלית לאריאל בע"מ מודיעה בזאת על הקמת ועדת איתור לתפקיד המנהל הכללי של  החברה.

 

מקום העבודה: העיר אריאל

תאור התפקיד: אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון.

דרישות סף להגשת מועמדות למשרה:  על המועמד לתפקיד המנהל הכללי לעמוד בתנאי הסף והכשירות הבאים:

 

 1. בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי או במקצוע אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
 2. בעל ניסיון מצטבר של 5 שנים ויותר בתפקיד אחד לפחות מבין התפקידים הבאים:
  1.       תפקיד ניהולי בכיר בגופים בעל היקף עסקים משמעותי.
  2.       כהונה ציבורית או תפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
  3.       תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
 3. במקרים חריגים, יהא בסמכותה של ועדת האיתור לבחור במנהל כללי שלא מתקיימים בו התנאים המופיעים בס"ק (א), במידה והמועמד הוא בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות בתפקיד מבין אלו המנויים בס"ק (ב) לעיל, כשמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה, ובלבד שוועדת האיתור אישרה כי קיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

 

דרישות נוספות רצויות: 

 1. היכרות וניסיון בעבודה עם הסקטור המוניציפאלי ומשרדי הממשלה
 2. ניסיון בתחומי העיסוק של החברה
 3. לימודי תעודה בתחום הניהולי.
 4. ניסיון ביזום תהליכים, הנעת צוות עובדים גדול.
 5. ניסיון בעבודה מול ארגונים גדולים.
 6. ניסיון בהקמת גופים / מחלקות וניהולם השוטף.
 7. יכולת הטמעה, השמה וביצוע של תהליכים עירוניים מורכבים.
 8. ידיעת השפות : עברית ואנגלית, יתרון לשפה נוספת.

 

תנאי העסקה:

חוזה אישי (בכירים) למשרה,  בהתאם לאישור משרד הפנים.

 

מסמכים שיש לצרף :

קורות חיים , תעודות המעידות על השכלה רלוונטית, הכשרה וכו'

המלצות , מסמכים נוספים המעידים על כישורי המועמד והתאמתו לתפקיד

  

הגשת מועמדות: 

יש להגיש את המועמדות במסירה אישית באמצעות מעטפה סגורה שתונח בתיבת המכרזים שבאגף משאבי אנוש,  עיריית אריאל, בימי א'-ה' בין השעות 08:00 – 16:00   רח'  יהודה 5 אריאל וזאת עד ליום  חמישי, ג' בסיון, תשע"ה, 21/05/2015, (להלן:"המועד להגשת מועמדות"). או באמצעות דואר אלקטרוני : manpower@ariel.muni.il .

 

מעטפה שתגיע לאחר המועד להגשת מועמדות, לא תתקבל ולא תובא בפני ועדת האיתור.

 

בברכה,

אליהו  שבירו
יו"ר הדרקטוריון
וראש העיר

חזור לעמוד המכרזים