דלג לתוכן העמוד

מכרזים

לעיריית אריאל דרוש מ"מ מנהל/ת אגף החינוך

מעסיק: עיריית אריאל
היקף העסקה :  מלאה ( 100% )
כפיפות: מנהלתית – ראש העיר ;  מקצועית – משרד החינוך.

תיאור התפקיד: 

 1. התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
 2. ניהול מערך הרישום לגני ילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל יסודיים)
 3. ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל יסודיים.
 4. לחווי גני הילדים ובקרה על פעילותם
 5. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 6. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 7. טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 8. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 9. טיפול בנושאי חירום ובטחון במוסדות החינוך.
 10. איזון בין צורכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי התקציב.


דרישות התפקיד:

 1. השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל. או מי שנתקיימו בו כל אלה: א. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.  ב. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל 6 שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל 18.   ג. עבר 3 בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
 2. בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רשיון הוראה קבוע.
 3. קורסים והכשרות מקצועיות: המנהל יחוייב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקות חינוך ברשמ"ק, לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי.
 4. נסיון מקצועי: בעל ניסיון מוכח של 4 שנים כמנהל מוסד חינוך, או בתפקיד ניהול חינוכי.
 5. כישורים אישיים: כושר  ניהול  עובדים  והנעתם, יכולת קבלת  החלטות, כושר  התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת ארגון  ותכנון, יזמה  ומעוף,  יכולת  ייצוג  הרשות בפני  גורמים                           חיצוניים.
 6. העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

את ההצעות, קורות חיים כולל תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל manpower@ariel.muni.il    מועד אחרון להגשת ההצעות יום ראשון, ז' באייר, תשע"ח, 22/04/2018.
                                                                                   

בברכת הצלחה למועמדים,

נאוה בן הרוש
מנהלת משאבי אנוש
 

חזור לעמוד המכרזים