דלג לתוכן העמוד

מכרזים

לעיריית אריאל דרוש מ"מ גזבר העיר

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך

מעסיק: עיריית אריאל
כפיפות: ראש העיר
היקף משרה: 100% משרה 

תיאור תפקיד:

 1. תכנון, ארגון וביצוע מטרות העירייה בתחום הכספים.
 2. אחראי להכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל של העירייה.
 3. אחראי למעקב ולבקרה אחר ניצול התקציב המאושר בכל אגפי העירייה.
 4. אחראי לרישום כל הפעולות הכספיות של העירייה בספרים הראשיים וכן לרישום וניהול ספרי העזר בהתאמה לספרים הראשיים.
 5. אחראי לקביעת התנאים הכספיים לביצוע התקשרויות של העירייה ולקביעת מדיניות התשלומים.
 6. אחראי להכנת תזרים המזומנים של העירייה (תחזית הוצאות והכנסות) ולניהול השקעות הרשות המקומית.
 7. אחראי על מערך ביטוחי הרשות.
 8. ניהול צוות עובדים.
 9. השתתפות בישיבות מועצת העיר ובוועדות הקבועות בדין.

דרישות התפקיד:

 1. בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי ו/או הנדסת תעשיה וניהול או בעל תואר אקדמי אחר, שסיים קורס הגזברים ברשמ"ק בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.
 2. נסיון תעסוקתי מצטבר של 7 שנים לפחות בתחום הכספים והגזברות(כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, הכנת דו"חות כספים וכדומה)
 3. ניסיון ניהולי של 4 שנים לפחות (הכוונה לנסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בניה וניהול של תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים (באופן ישיר או עקיף) בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות וככל שניתן בסדר גודל דומה לכמות העובדים ביח' הגזברות של הרשמ"ק).
 4. שליטה מלאה בתוכנת OFFICE.
 5. ידיעת השפה העברית על בוריה.
 6. עמידה בבחינות התאמה לתפקיד.
 7. לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
 8. רישיון נהיגה.

את ההצעות, קורות חיים כולל תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל manpower@ariel.muni.il    מועד אחרון להגשת ההצעות יום ראשון, ז' באייר, תשע"ח, 22/04/2018.
              

בברכת הצלחה למועמדים
נאוה בן הרוש
מנהלת משאבי אנוש

חזור לעמוד המכרזים