דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני - 16/2018 מהנדס העירייה

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך
המעסיק - עיריית אריאל 
כפיפות - ראש העיר
תנאי העסקה: העסקה בשכר בכירים, עפ"י אישור משרד הפנים
היקף משרה – 100% משרה

תאור התפקיד:
1 . תכנון ביצוע הליכי תכנון פיזי ברשות והגשתם לדיון בפני הועדה המקומית לתכנון ובניה. -
2 . רישוי אישור תוכניות בניה ואכלוס מבנים בתחומי הרשות. -
3 . פיקוח פיקוח על הבניה ברשות. -
4 . ניהול אגף ההנדסה ניהול מקצועי של עובדי אגף ההנדסה ברשות והנחייתם המקצועית בביצוע פעולותיהם. –
5 . ריכוז עבודת הועדה המקומית לתכנון ובניה.

דרישות התפקיד:
1 . מהנדס רישוי או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח – 1958 .
2 . נסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד לפחות מבין התחומים הבאים: פיקוח ורישוי, בניה ציבורית ועבודות ציבוריות, המבוצעות ע"י הרשות או מטעמה.
3 . נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
4 . שפות: עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
5 . ידיעה ביישומי מחשב.
6 . העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.
7 . עמידה במבחני התאמה לתפקיד.

את ההצעות, קורות חיים כולל תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל manpower@ariel.muni.il מועד אחרון להגשת ההצעות יום חמישי, ו' בניסן, תשע"ח, 12/04/2018 . עד השעה 14:00 .

בברכת הצלחה למועמדים
נאוה בן הרוש
מנהלת משאבי אנוש

חזור לעמוד המכרזים