דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי 1/2018 לעריכת ביטוחי עיריית אריאל לתקופה שמיום 1.3.18

 הריני להודיעכם כי תשובות לשאלות ההבהרה אשר הועברו לידינו יינתנו עד ליום ד' 07.02.18 בשעה 14:00.

חזור לעמוד המכרזים