דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני 08/2018 – סייע/ת בגני ילדים

‏כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך

מעסיק: עיריית אריאל
אגף: החינוך
כפיפות: מקצועית וארגונית- מנהל/ת הגן מנהלתית – מנהלת מדור גנ"י .
היקף משרה: עד 83% (14:30-07:30)
מתח דרגות:   5 -  7+

תאור התפקיד: 

בהתאם להגדרת התפקיד כפי שמופיע באוגדן תנאי השרות של העובדים בשלטון המקומי
 פרק 9.3.9.


דרישות התפקיד: 

  1. 12 שנות לימוד. 
  2. בוגרת קורס עוזרות גננות או קורס מטפלות או סיום קורס סייעות המאושר ע"י משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מתחילת העבודה. 
  3. ניסיון עבודה כסייעת לגננת במשך שנה לפחות.
  4. בעלת אחריות, יוזמה, ערנות, יכולת ארגון ותכנון, סמכותיות,  סדר וניקיון.
  5. בעלת נטייה לעבוד עם ילדים חוש אסתטי ויכולת לעבוד בצוות.
  6. נכונות לתחילת עבודה בשעה 07:00 וסיום בשעה 17:00 (בהתאם לצורך).
  7. ידיעת השפה העברית על בוריה.
  8. עמידה בבחינות התאמה לתפקיד.
  9. העדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.


את ההצעות בצרוף תעודות והמלצות  יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דואר אלקטרוני:   manpower@ariel.muni.il    מועד אחרון להגשת ההצעות: יום חמישי, כ"ג בשבת, תשע"ח, 08/02/2018.


    בברכת הצלחה למועמדים,

    נאוה  בן הרוש
    מנהלת משאבי אנוש

חזור לעמוד המכרזים