דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני  07/2018  - מלווה בהסעה

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך

מעסיק:  עיריית אריאל
היחידה : אגף החינוך / רווחה
היקף משרה:   בהתאם למיקום ביה"ס / גן 

תיאור תפקיד

  1. ליווי הילד מיציאתו מהבית ועד הגעתו למוסד החינוכי, וכן החזרתו בימי הלימודים במוסדות החינוך.
  2. הגשת עזרה פיסית לילדים מוגבלים מבחינת תפקוד הטיפולים.
  3. דאגה לסביבה נקיה, בטיחותית ונעדרת סכנות.
  4. השגחה על הילד בעת הנסיעה והגעתו לכיתה.


דרישות התפקיד:

  1. השכלה תיכונית .
  2. נסיון מוכח בעבודה עם ילדים של  שנה לפחות.
  3. אישור על העדר הרשעות עבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א, 2001.

את ההצעות בצירוף קורות חיים תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש או במוקד בעירוני, או באמצעות דואר אלקטרוני: manpower@ariel.muni.il ממועד אחרון להגשת ההצעות יום רביעי , ג' בתשרי, תשע"ט, 12/09/2018.

בברכת הצלחה למועמדים,

נאוה בן הרוש
מנהלת משאבי אנוש


 

חזור לעמוד המכרזים