דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז  02/2018  חיצוני ופנימי  -  קצין/ת ביקור סדיר - קב"ס

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך

מעסיק: עיריית אריאל
כפיפות: אגף חינוך
היקף המשרה:  50% משרה  (21 ש"ש)
העסקה: לפי דרוג  החינוך המשלים

תיאור תפקיד:

 1. איתור, טיפול מעקב ודיווח אחרי תלמידים תושבי העיר, בגיל חינוך חובה, שאינם מבקרים ביקור סדיר בבתי-הספר מקומיים, אזוריים או פנימיתיים.
 2. קיום קשרי עבודה עם הצוות החינוכי בבתי-הספר ועם כל הגורמים המטפלים בתלמיד ברשות ומחוצה לה.
 3. עריכת ביקורי בית וסיורים במקומות בהם נוהגים לשוטט התלמידים שאינם לומדים.
 4. ליווי תלמידים בתהליכי מעבר ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.

דרישות התפקיד:

 1. תעודת הוראה.
 2. תואר ראשון במדעי החברה / מדעי ההתנהגות / חינוך (רגיל/מיוחד) / ייעוץ.
 3. ניסיון מקצועי מוכח בחינוך: לפחות הוראה של 3 שנים, או לפחות 5 שנות ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי.
 4. פתיחות וגמישות מחשבתית.
 5. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
 6. יכולת לקיים תקשורת טובה עם גורמי הרשות ומחוצה לה, צוותים חינוכיים ומקצועיים, הורים ובני נוער.
 7. נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 8. אישור על העדר הרשעות עבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א, 2001,
 9. שליטה בסביבת עבודה מתוקשבת.
 10. נסיעות תכופות לבתי ספר מחוץ לעיר.
 11. רכב חובה.

את ההצעות, קורות חיים כולל תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל manpower@ariel.muni.il    מועד אחרון להגשת ההצעות יום ראשון, ה' בשבט, תשע"ח, 21/01/2018.
              

בברכת הצלחה למועמדים
                                      
נאוה בן הרוש
מנהלת משאבי אנוש
 

חזור לעמוד המכרזים