דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני 32/2017 - ראש צוות באגף לשירותים חברתיים

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך

מעסיק: עיריית אריאל
כפיפות: מנהל האגף לשירותים חברתיים
היקף משרה: 75%  משרה 
דירוג המשרה: עו"ס  (דרגה: ז'-ה')

תיאור תפקיד:

 1. הדרכת עובדים  ויעוץ, פיתוח צוות והערכת עבודתם.
 2. אחריות לחלוקת הפנימית וליחסי עבודה תקינים. 
 3. אחריות אגפית על הטיפול בלקוחות בדגש  על  הטיפול במשפחות וילדים בסיכון.
 4. אחריות על השירותים למשפחות , לילדים ונוער. בכלל זה – פיתוח שירותים, אחריות תקציבית וקשר מול שותפי תפקיד.
 5. שותפות  בתהליכי קבלת החלטות פרטניות לגבי אוכלוסיה  בסיכון. 
 6. שותפות  בקבלת החלטות מרכזיות באגף, בניית תוכניות עבודה אגפיות ובניית התקציב .
 7. אחריות על הקשר מול גורמי הפיקוח השונים בדגש על משפחות, ילדים ונוער  ותחומים נוספים.
 8. בקרה על ניהול התיעוד באגף (כולל ניהול התיק והתיעוד) ובכלל זה – הטמעת העבודה עם תיק לקוח ממוחשב.
 9. מתן מענה ניהולי לעובדות הסוציאליות הכונניות בעת אירוע המתרחש מעבר לשעות העבודה.
 10. אחריות לביצוע המשימות האגפיות ,כפי שיוגדרו מעת לעת.
 11. מ"מ מנהל האגף.

דרישות התפקיד

 1. השכלה -  אקדמית בעבודה סוציאלית (B.A.)
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
  • ניסיון מקצועי מוכח של 3 שנות עבודה לפחות כעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים בתפקיד פרטני ובכלל זה - עו"ס לסדרי דין ו/או עו"ס לחוק הנוער – עדיפות.
  • ניסיון מוכח של 2 שנות עבודה לפחות בתפקיד ניהולי – עדיפות.
 3. בעל הכשרה מוכרת  בהדרכת סטודנטים לעו"ס ו/או הדרכת עובדים סוציאליים.
 4. כישורים אישיים – יחסים בינאישיים טובים , אמינות ומהימנות אישית, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, כושר התמדה , ערנות ודריכות, כושר למידה, יכולת הקשבה ונכונות לעזור לזולת.
 5. העדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001.
 6. רשיון רכב – יתרון .

את ההצעות, קורות חיים כולל תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל: manpower@ariel.muni.il     מועד אחרון להגשת ההצעות יום ראשון, ח' בכסלו, תשע"ח, 26/11/2017.        

בברכת הצלחה למועמדים
נאוה בן הרוש
מנהלת משאבי אנוש
 

חזור לעמוד המכרזים