דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי חיצוני   13/2017 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ )

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך

מעסיק: עיריית אריאל
כפיפות: מנהל אגף חירום ובטחון
היקף משרה: מלאה (100%)

תיאור תפקיד:

 1. ארגון השמירה בישוב בהתאם לתחום האחריות שיוגדר ע"י החטמ"ר בתיאום עם מנהל האגף ופיקוח  על המאבטחים  על פי תוכנית החטמ"ר.
 2. ביצוע ביקורות שמירה ביום ובלילה על פי הנחיות החטמ"ר.
 3. ניהול השמירה ביישוב בעת חירום.
 4. קיום קשר עם גורמי הביטחון באזור היישוב.
 5. ניהול המתקנים והציוד בתחום אחריות הרבש"ץ.
 6. אחריות למסירת נשק צבאי / אזרחי לאזרחים בהתאם לפקודות הצבא ונהלי אגף כלי ירייה.
 7. לוודא הבאת פקודות הקבע הצבאיות בענייני שמירה וביטחון שוטף לידיעת כל השומרים באזור.
 8. יוודא כי כל השומרים באזור המחזיקים בנשק צבאי עברו אימון בהפעלת נשק בהתאם להוראות הפיקוד המרחבי.
 9. המצאת אינפורמציה על כוח האדם שבאזור למפקדת החטמ"ר ולוועדת מל"ח מקומית לצורך תכנון הערכות הישוב במצבי העימות השונים.
 10. אבטחת וניהול ענייני האפסניה הצבאית ( לרבות מסמכים צבאיים ) המצויה באזור והאפסניה שהוקצתה לאזור לצורכי ביטחון שוטף, ושמירה נאותה על שלמותה ותקינותה.
 11. שמירה נאותה על שלמותם ותקינותם של מרכיבי הביטחון, אבטחתם וניהולם בהתאם לייעודם.
 12. אחריות לחיילים המבצעים תפקיד אבטחה באזור, לרבות תדרוכם בעת הגעתם, מעקב אחר ביצוע משימתם ודאגה לרווחתם ( מגורים, ציוד למגורים, מזון, רפואה ודת).
 13. גיוס חיילי ההגמ"ר וציודם בתקופת לחימה ומצבי כוננות, כפי שיוגדרו ע"י אמ"ץ- חט' המבצעים, והעברתם לאחריות המפקד הצבאי לאחר גיוסם.
 14. ביצוע פרויקטים ומשימות נוספות בהתאם להנחיות מנהל האגף.

דרישות התפקיד:

 1. השכלה תיכונית מלאה. (12 שנות לימוד)
 2. רובאי 03 ומעלה. עדיפות לבעלי רובאי 05 ומעלה ולבוגרי קורס פיקודי / קצין בעלי רקע בטחוני רלוונטי.
 3. הרבש"ץ יחוייב לסיים בהצלחה קורס רבש"צים בתוך שנתיים מיום מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.
 4. כושר ארגון, הפעלה ופיקוח, כושר הדרכה וייעוץ.  שיקול ושיפוט נבון וניהול משא ומתן.
 5. שליטה בשפה העברית על בוריה הבעה בכתב ובעל פה.
 6. בעל רישיון נהיגה מסוג ב' בתוקף (רישיון ג' יתרון).
 7. פרופיל רפואי מעודכן 72 ומעלה, ללא סעיפי שמיעה וראייה.
 8. אישור בטחון מידע שניתן על ידי החטיבה המרחבית שהיישוב נמצא בתחומה.
 9. נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות כולל שבתות וחגים.
 10. עמידה בבחינות התאמה לתפקיד.
 11. אישור על העדר הרשעות עבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א, 2001.
 12. תושב אריאל.

את ההצעות, קורות חיים כולל תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל manpower@ariel.muni.il   מועד אחרון להגשת ההצעות יום ראשון, כ"ה תשרי, תשע"ח, 15/10/2017. 

בברכת הצלחה למועמדים
נאוה בן הרוש  
מנהלת משאבי אנוש
 

חזור לעמוד המכרזים