דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני  26/2017-  פקח בניה ורישוי

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך

מעסיק: עיריית אריאל
כפיפות: מנהל אגף הנדסה
היקף המשרה: 100%

תאור התפקיד:

 1. המפקח יערוך סיורים ברשות המקומית, בהתאם לתכנית העבודה, הכוללת את מספר הבתים הנמצאים בשלבי הבנייה השונים שיש לבדקם (בניה חדשה, בניה ישנה, תוספות לבניה קיימת, פיקוח על אזורי המלאכה והתעשייה של העיר), זאת לצורך איתור חריגות מהיתרי הבנייה, שניתנו ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
 2. על המפקח לבדוק את יסודות המבנה, המרתף, המקלט, השלד, את עבודות גמר הבניה את העבודות של פיתוח הרשת בהתאם להיתרים ולאישור שניתן לביצוע עבודות הבניה.
 3. על המפקח להתריע בפני בעל היתר הבניה על חריגת הבניה, וממליץ, במידת הצורך, על הוצאת צו הפסקת עבודה לממונה הישיר.
 4. על המפקח להכין כתבי תביעה משפטית כנגד קבלנים / תושבים, שחרגו מההיתר שניתן להם, ומשמש כעת במשפטים המתקיימים נגד עברייני בניה.
 5. קבלת קהל ומתן אינפורמציה לתושבים ומתכננים.
 6. כפיפות למהנדס העיר וביצוע מטלות במסגרת אגף ההנדסה.
 7. בדיקת תוכניות והיתרי בניה והכנתם לועדה.

דרישות התפקיד:

 1. הנדסאי בנין ו/או טכנאי בנין, תואר אקדמי – יתרון 
 2. נסיון מקצועי כמפקח בניה בחברת בניה או ברשות מקומית אחרת.
 3. קפדנות ודיוק בביצוע, סמכותיות,  מיומנות טכנית, אמינות, מהיימנות אישית ויחסים בינאישיים.
 4. יושר אישי, רמת אתיקה גבוהה, עמידה בלחצים, הכרת חוק התכנון והבניה ועבודת שטח.
 5. ידע בתוכנת אוטוקד – רצוי.
 6. עמידה בבחינות התאמה לתפקיד.
 7. אישור על העדר הרשעות עבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין,  תשס"א, 2001.
 8. רשיון נהיגה ורכב צמוד – חובה. 

את ההצעות, קורות חיים כולל תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל manpower@ariel.muni.il  מועד אחרון להגשת ההצעות יום ראשון, כ"ז' בטבת, תשע"ח, 14/01/2018.
      
בברכת הצלחה למועמדים

נאוה בן הרוש

מנהלת משאבי אנוש
 

חזור לעמוד המכרזים