דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני  16/2017 מנהל/ת חשבונות 

כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך
 
המעסיק – עיריית אריאל
כפיפות    – גזבר העיר
היקף משרה – 100% משרה (42.5 ש"ש)
תנאי העסקה:  דרוג מנהלי 6-8

תאור התפקיד:

 1. רישום חשבונאי תקין ומסודר של כל פעילויות הרשות המקומית ( הוצאות והכנסות של הרשות המקומית).
 2. אחריות לבדיקת התאמות הרישום החשבונאי בספרי החשבונות של הרשות המקומית, מפקח על רישום פקודות יומן ופקודות לתשלום ומבקרן.
 3. אחריות להפקת דו"חות כספיים תקופתיים ( דו"חות רווח והפסד, מאזנים תקופתיים, מאזני בוחן ועוד).
 4. עדכון מערך המלוות והכנת תחזיות פרעון מלוות, בהתאם לצורך.
 5. עדכון ספרי חו"ז (חייבים וזכאים) בהתאם לדין הקיים ולהנחיות.
 6. עריכת התאמות עם הבנקים, ספקים, קבלנים וגופים הקשורים ברשומ"ק.
 7. עריכת התאמה בין הכנסות העצמיות שנרשמות בהנה"ח המרכזית להכנסות הנרשמות במחלקת המיסים והגביה.
 8. עדכון משרדי ממשלה וגופים ציבוריים בנתוני הרשות, בהתאם להוראות הממונה.
 9. בדיקה והפקת דוחות לשלטונות המס, לקרנות העובדים, לביטוח לאומי וכיוצ"ב.
 10. מעקב אחר ביצוע חוזים
 11. ניהול ערבויות


דרישות התפקיד:

 1. מנהל/ת  חשבונות סוג 3 לפחות.
 2. ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כמנהל/ת חשבונות בכיר בארגון דומה או ברשות מקומית 3 שנים לפחות.
 3. יכולת עמידה בלחצים, ניסיון מוכח בעבודה על מחשב בסביבת office.
 4. אמינות ומהימנות אישית, סדר וניקיון, שקדנות, כושר התמדה.


את ההצעות, קורות חיים כולל תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל manpower@ariel.muni.il  מועד אחרון להגשת ההצעות יום חמישי, י"ט בתמוז, תשע"ז, 13/07/2017.
                                                                                                                             

בברכת הצלחה למועמדים

נאוה בן הרוש

מנהלת משאבי אנוש

חזור לעמוד המכרזים