דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פנימי וחיצוני 08/2016 - מנהל/ת שירות פסיכולגי

מכרז פנימי וחיצוני  08/2016 - מנהל/ת שירות פסיכולגי
כל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך


מעסיק: עיריית אריאל
כפיפות: מנהל/ת אגף חינוך
היקף המשרה: 75% (30 ש"ש)
העסקה: לפי דרוג הפסיכולוגים

תאור תפקיד:

מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשמ"ק בהתאם להנחיות השירות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך ולצרכי הרשות ובכפוף לדין הקיים .

דרישות התפקיד:

1.    תואר "מוסמך" ומעלה בפסיכולוגיה רצוי פסיכולוגיה  חינוכית או קלינית של הילד מהארץ או מחו"ל שהוכר ע"י וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
2.    רישום בפנקס הפסיכולוגיים של משרד הבריאות, בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים.
3.    בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית – עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה- מדריך.
4.    נסיון מוכח בשפ"ח 6 שנים לפחות.
5.    ניסיון ניהולי עדיפות לבעל ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י (מחוזית/ ארצית)  כפסיכולוג קליני / חינוכי.
6.    עדיפות לבוגרי /  לומדי הכשרת מנהלים של שפ"י.
7.    ידיעת שפות (עברית ואנגלית)  ברמה גבוה.
8.    עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
9.    עבודה תחת לחץ.
10.    ידיעת תוכנות office . 
11.    ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.
12.    העדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א-2001. 


את הצעות בצירוף תעודות והמלצות יש להגיש בכתב במעטפה סגורה כולל תעודות אישורי קורסים, המלצות וותק לתיבת המכרזים במחלקת משאבי אנוש בעירייה, או באמצעות דוא"ל: manpower@ariel.muni.il   מועד אחרון להגשת ההצעות כ"ז בסיון, תשע"ו, 03/07/2016.
 

חזור לעמוד המכרזים