דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מסמך הבהרות - מכרז פומבי מס' 4/2016 - למתן שירותי גבייה כוללים עבור עיריית אריאל

חזור לעמוד המכרזים