דלג לתוכן העמוד

מכרזים

תיקון מועדים בפרסום מכרז 7/2015 - הקמת מסלולי רכיבה אתגריים

להלן תיקון המועדים במכרז פומבי 7/2015

מועד הגשת הצעות נדחה לתאריך 31/08/15 יום שני בשעה 12:00
הגשת ערבות בנקאית בתוקף עד התאריך 30/11/15
כל יתר הפרטים הינם כפי שפורסמו.


אבי עזר
מנכ"ל עיריית אריאל

חזור לעמוד המכרזים