דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרזי כוח אדם

מספר שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
1 אחראי פרויקטים אגף שפ"ע מכרזי כוח אדם 2020-11-03 2020-11-23
2 סייעת שילוב מכרזי כוח אדם 2020-11-02 2020-11-18
3 סייעת פדגוגית / כיתתית מכרזי כוח אדם 2020-11-02 2020-11-18
4 קב"ט מוס"ח מכרזי כוח אדם 2020-11-02 2020-11-09
5 פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2020-11-02 2020-11-23
6 מפקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2020-11-02 2020-11-23
7 מכרז פנימי וחיצוני לתפקיד מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי - מספר מכרז 27/2020 מכרזי כוח אדם 2020-10-13 2020-11-01
8 פסיכולוג חינוכי מכרזי כוח אדם 2020-09-10 2020-09-29
9 מלווה בהסעות מכרזי כוח אדם 2020-08-27 2020-09-13
10 מכרז פנימי וחיצוני מספר 22/2020 - סייעת גני ילדים מכרזי כוח אדם 2020-08-13 2020-08-27
11 מכרז מספר 23/2020 פנימי וחיצוני - סייעת שילוב מכרזי כוח אדם 2020-08-13 2020-08-27
12 מכרז מספר 24/2020 פנימי וחיצוני - סייעת רפואית מכרזי כוח אדם 2020-08-13 2020-08-27
13 מנהל אגף שפ"ע מכרזי כוח אדם 2020-08-03 2020-08-24
14 פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2020-07-26 2020-08-05
15 מוקדנים למוקד העירוני מכרזי כוח אדם 2020-07-26 2020-08-03
16 מזכירה בבית ספר מכרזי כוח אדם 2020-07-21 2020-08-05
17 עו"ס לחוק הנוער והמכרז לנערה מכרזי כוח אדם 2020-07-21 2020-08-11
18 עו"ס אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות) מכרזי כוח אדם 2020-07-21 2020-08-11
19 רכז/ת הסעות ותלמידים מכרזי כוח אדם 2020-06-28 2020-07-20
20 סייעת גני ילדים מכרזי כוח אדם 2020-06-14 2020-07-05
21 מכרז פנימי וחיצוני מספר 09/2020 - סייעת פדגוגית / כיתתית מכרזי כוח אדם 2020-06-01 2020-06-15
22 מכרז פנימי וחיצוני מספר 10/2020 - סייעת רפואית מכרזי כוח אדם 2020-06-01 2020-06-15
23 מכרז פנימי וחיצוני מספר 11/2020 - סייעת שילוב מכרזי כוח אדם 2020-06-01 2020-06-15
24 מכרז פנימי וחיצוני 12/2020 - פסיכולוג חינוכי מכרזי כוח אדם 2020-06-01 2020-06-15
25 מכרז פנימי וחיצוני מספר 13/2020 - בודק תוכניות מכרזי כוח אדם 2020-06-01 2020-06-15
26 מכרז פנימי וחיצוני מספר 8/2020 קצין/קצינת ביטחון במוסדות החינוך מכרזי כוח אדם 2020-05-07 2020-05-31
27 מכרז פנימי וחיצוני לתפקיד מזכירת סגני ראש העיר מספר מכרז 7/2020 מכרזי כוח אדם 2020-03-12 2020-03-30
28 מכרז פנימי וחיצוני רכז/ת הסעות ותלמידים מספר 6/2020 מכרזי כוח אדם 2020-03-04 2020-03-17
29 מכרז פנימי וחיצוני מספר 5/2020 - פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2020-02-03 2020-02-16
30 מכרז פנימי וחיצוני לתפקיד רכזת משרד הרישוי (תחבורה) מספר מכרז 4/2020 מכרזי כוח אדם 2020-01-29 2020-02-13
31 מכרז פנימי וחיצוני מספר 3/2020 – אב/אם בית לאשכול פיס מכרזי כוח אדם 2020-01-27 2020-02-04
32 מכרז פנימי וחיצוני מספר 1/2020 עו"ס אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות) מכרזי כוח אדם 2020-01-16 2020-02-03
33 מכרז פנימי וחיצוני מספר 2/2020 בודק תוכניות מכרזי כוח אדם 2020-01-16 2020-02-03
34 מכרז פנימי וחיצוני מספר 83/2019 - עובד קידום נוער מכרזי כוח אדם 2019-12-30 2020-01-16
35 מכרז פנימי וחיצוני מספר 84/2019 קצין/קצינת ביטחון במוסדות החינוך מכרזי כוח אדם 2019-12-30 2020-01-13
36 מכרז פנימי וחיצוני מספר 85/2019 מזכירה לאגף הרווחה מכרזי כוח אדם 2019-12-29 2020-01-16
37 מכרז פנימי וחיצוני מספר 86/2019 מפקח גינון מכרזי כוח אדם 2019-12-29 2020-01-16
38 מכרז פנימי וחיצוני 81/2019 - מנהל/ת מפעל שיקומי לבעלי נכויות ומועדון תעסוקתי לקשישים באריאל מכרזי כוח אדם 2019-12-15 2019-12-31
39 מכרז 80/2019 לתפקיד רכזת משרד הרישוי (תחבורה) מכרזי כוח אדם 2019-12-04 2019-12-12
40 מכרז פנימי וחיצוני מספר 76/2019 מזכיר/ה לאגף הרווחה מכרזי כוח אדם 2019-10-10 2019-10-27
41 מכרז פנימי וחיצוני מספר 67/2019 מזכירת משאבי אנוש מכרזי כוח אדם 2019-10-03 2019-10-27
42 מכרז פנימי וחיצוני מספר 68/2019 אם בית למועדונית בחינוך מכרזי כוח אדם 2019-10-03 2019-10-27
43 מכרז פנימי וחיצוני מספר 69/2019 מנהל/ת שרות פסיכולוגי חינוכי מכרזי כוח אדם 2019-10-03 2019-10-27
44 מכרז פנימי וחיצוני מספר 70/2019 עו"ס אזרחים ותיקים מכרזי כוח אדם 2019-10-03 2019-10-27
45 מכרז פנימי וחיצוני מספר 71/2019 סייעת רפואית מכרזי כוח אדם 2019-10-03 2019-10-27
46 מכרז פנימי וחיצוני מספר 72/2019 סייעת צמודה מכרזי כוח אדם 2019-10-03 2019-10-27
47 מכרז פנימי וחיצוני מספר 73/2019 סייעת פדגוגית / כיתתית מכרזי כוח אדם 2019-10-03 2019-10-27
48 מכרז פנימי וחיצוני מספר 74/2019 סייעת בגני הילדים מכרזי כוח אדם 2019-10-03 2019-10-27
49 מכרז פנימי וחיצוני מספר 75/2019 מנהל/ת מחלקת תב"עות מכרזי כוח אדם 2019-10-03 2019-10-27
50 מכרז פנימי וחיצוני מספר 66/2019 - נהג מכונת טיאוט מכרזי כוח אדם 2019-09-02 2019-09-22
51 מכרז פנימי וחיצוני מספר 65/2019 - מנהל/ת מחלקת רישוי מכרזי כוח אדם 2019-09-02 2019-09-22
52 מכרז פנימי וחיצוני מספר 64/2019 - עובד קידום נוער מכרזי כוח אדם 2019-09-02 2019-09-22
53 מכרז פנימי וחיצוני 62/2019 - לתפקיד מנהל חשבונות מכרזי כוח אדם 2019-08-26 2019-09-15
54 מכרז 61/2019 פנימי וחיצוני - קצין ביטחון במוסדות חינוך מכרזי כוח אדם 2019-08-22 2019-09-06
55 מכרז פנימי וחיצוני מספר 60/2019 מנהל/ת שרות פסיכולוגי חינוכי מכרזי כוח אדם 2019-08-22 2019-09-06
56 מכרז פנימי וחיצוני מספר 59/2019 אם בית במועדונית בחינוך מכרזי כוח אדם 2019-08-22 2019-09-06
57 מכרז פנימי וחיצוני מספר 55/2019 סייעת גני ילדים מכרזי כוח אדם 2019-08-12 2019-08-22
58 מכרז פנימי וחיצוני מספר 56/2019 סייעת רפואית מכרזי כוח אדם 2019-08-12 2019-08-22
59 מכרז פנימי וחיצוני מספר 57/2019 סייעת צמודה לבית ספר מכרזי כוח אדם 2019-08-12 2019-08-22
60 מכרז פנימי וחיצוני מספר 58/2019 סייעת פדגוגית / כיתתית מכרזי כוח אדם 2019-08-12 2019-08-22
61 מכרז פנימי וחיצוני מספר 49/2019 מזכירת משאבי אנוש מכרזי כוח אדם 2019-07-24 2019-08-06
62 מכרז פנימי וחיצוני מספר 50/2019 חשמלאי מוסמך מכרזי כוח אדם 2019-07-24 2019-08-13
63 מכרז פנימי וחיצוני מספר 51/2019 מנהל/ת היחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון מכרזי כוח אדם 2019-07-24 2019-08-13
64 מכרז פנימי וחיצוני מספר 53/2019 רכז/ת האגודה לתרבות הדיור באריאל מכרזי כוח אדם 2019-07-24 2019-08-13
65 מכרז 46/2019 פנימי וחיצוני - סייעת רפואית לילד מכרזי כוח אדם 2019-07-16 2019-07-25
66 מכרז 47/2019 פנימי וחיצוני – סייעת אישית צמודה לילד בביה"ס מכרזי כוח אדם 2019-07-16 2019-07-25
67 מכרז 48/2019 פנימי וחיצוני - רכז בטחון שוטף צבאי (רבש"צ) מכרזי כוח אדם 2019-07-16 2019-07-30
68 מכרז 40/2019 פנימי וחיצוני רכז מנהיגות עולים מכרזי כוח אדם 2019-07-08 2019-07-25
69 מכרז 41/2019 פנימי וחיצוני מנהל חשבונות ראשי מכרזי כוח אדם 2019-07-08 2019-07-25
70 מכרז 42/2019 פנימי וחיצוני מפקח גינון מכרזי כוח אדם 2019-07-08 2019-07-25
71 מכרז 43/2019 פנימי וחיצוני פסיכולוג חינוכי מכרזי כוח אדם 2019-07-08 2019-07-25
72 מכרז 44/2019 פנימי וחיצוני סייעת גני ילדים מכרזי כוח אדם 2019-07-08 2019-07-25
73 מכרז 45/2019 פנימי וחיצוני סייעת פדגוגית מכרזי כוח אדם 2019-07-08 2019-07-25
74 מכרז 36/2019 – מנהל/ת מחלקת רישוי מכרזי כוח אדם 2019-06-16 2019-07-03
75 מכרז 37/2019 - חשב/ת שכר מכרזי כוח אדם 2019-06-16 2019-06-27
76 מכרז 38/2019 - מנהל מחלקת תב"עות מכרזי כוח אדם 2019-06-16 2019-07-03
77 מכרז 39/2019 - מפקח/ת גינון מכרזי כוח אדם 2019-06-16 2019-07-03
78 מכרז 34/2019 - פקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2019-06-03 2019-06-18
79 מכרז 33/2019 - פסיכולוג חינוכי מכרזי כוח אדם 2019-06-03 2019-06-18
80 מכרז פנימי וחיצוני מס' 26/2019 - מנהל אגף שירותי חירום וביטחון מכרזי כוח אדם 2019-05-30 2019-06-18
81 מכרז מס' 27/2019 - חשמלאי מוסמך מכרזי כוח אדם 2019-05-30 2019-06-18
82 מכרז מס 31/2019- אם בית- מדריכה לאגף לשירותים חברתיים מכרזי כוח אדם 2019-05-30 2019-06-18
83 מכרז 29/2019 - פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2019-05-30 2019-06-18
84 מכרז 32/2019 - מנהל/ת מרכז נתיבים להורות מכרזי כוח אדם 2019-05-30 2019-06-18
85 מכרז 30/2019 - עו"ס לטיפול בהתמכרויות ולטיפול במשפחות מכרזי כוח אדם 2019-05-30 2019-06-18
86 מכרז 28/2019 - מזכירת משאבי אנוש מכרזי כוח אדם 2019-05-30 2019-06-18
87 מכרז פנימי וחיצוני 25/2019  - עו"ס לטיפול בהתמכרויות ולטיפול במשפחות מכרזי כוח אדם 2019-04-16 2019-05-05
88 מכרז  פנימי וחיצוני  23/2019–  אם בית –מדריכה לאגף לשירותים חברתיים מכרזי כוח אדם 2019-04-04 2019-04-28
89 מכרז פנימי וחיצוני 22/2019   מפקח/ת גינון  מכרזי כוח אדם 2019-04-04 2019-04-28
90 מכרז פנימי וחיצוני 19/2019 - רכז מנהיגות עולים  מכרזי כוח אדם 2019-03-06 2019-03-24
91 מכרז פנימי וחיצוני 08/2018  -  חשב/ת שכר מכרזי כוח אדם 2019-02-20 2019-03-17
92 מכרז 18/2019 פנימי וחיצוני - קצין ביטחון במוסדות חינוך מכרזי כוח אדם 2019-02-20 2019-03-17
93 מכרז  פנימי וחיצוני  13/2019–  אם בית –מדריכה לאגף לשירותים חברתיים מכרזי כוח אדם 2019-02-19 2019-03-10
94 מכרז פנימי וחיצוני  15/2019-  פקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2019-02-19 2019-03-10
95 מכרז פנימי וחיצוני 16/2019 - חשמלאי מוסמך מכרזי כוח אדם 2019-02-19 2019-03-10
96 מכרז פנימי וחיצוני – 17/2019 מזכיר/ה סגני ראש העיר וממלא מקומו מכרזי כוח אדם 2019-02-19 2019-03-10
97 מכרז פנימי וחיצוני  - 07/2019  פקח/ית וטרינרי/ת מכרזי כוח אדם 2019-01-31 2019-02-17
98 מכרז פנימי וחיצוני 09/2019 סייע/ת פדגוגי/ת בביה"ס מכרזי כוח אדם 2019-01-31 2019-03-17
99 מכרז פנימי וחיצוני  10/2019  – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד במערכת החינוך  מכרזי כוח אדם 2019-01-31 2019-02-17
100 מכרז פנימי וחיצוני 11/2019 סייעת שילוב / תגבור בגני ילדים  מכרזי כוח אדם 2019-01-31 2019-02-17
101 מכרז פנימי וחיצוני 12/2019 – סייע/ת בגני ילדים מכרזי כוח אדם 2019-01-31 2019-02-17
102 מכרז פנימי וחיצוני  01/2019 נהג מכונה מטאטא רחובות   מכרזי כוח אדם 2019-01-21 2019-02-10
103 מכרז חיצוני ופנימי   02/2019 -  עובד/ת תברואה (מנקה רחובות)  מכרזי כוח אדם 2019-01-21 2019-02-10
104 מכרז פנימי וחיצוני 03/2019 - פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2019-01-21 2019-02-10
105 מכרז פנימי וחיצוני  04/2019   מ"מ עו"ס משפחה ורכזת מועדוניות מכרזי כוח אדם 2019-01-21 2019-02-10
106 מכרז פנימי וחיצוני 5/2019- עו"ס לטיפול באלימות במשפחה ועו"ס משפחה מכרזי כוח אדם 2019-01-21 2019-02-10
107 מכרז פנימי וחיצוני 45/2018 - עו"ס אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות) מכרזי כוח אדם 2018-12-25 2019-01-06
108 מכרז פנימי וחיצוני  - 44/2018  פקח/ית וטרינרי/ת מכרזי כוח אדם 2018-12-25 2019-01-06
109 מכרז פנימי וחיצוני 46/2018 - רכז מנהיגות עולים  מכרזי כוח אדם 2018-12-25 2019-01-13
110 מכרז פנימי וחיצוני  25/2018   - מדריך מוגנות בחט"ב מכרזי כוח אדם 2018-12-06 2019-01-01
111 מכרז פנימי וחיצוני -  43/2018  מהנדס העירייה מכרזי כוח אדם 2018-11-21 2018-12-11
112 מכרז פנימי וחיצוני 22/2018 - רכז/ת היחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון ברשות המקומית מכרזי כוח אדם 2018-11-21 2018-12-11
113 מכרז  פנימי וחיצוני מס' 37/2018  - מ"מ מנהל/ת חשבונות ופרוייקטים מכרזי כוח אדם 2018-11-21 2018-12-11
114 מכרז פנימי וחיצוני  38/2018  – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בביה"ס מכרזי כוח אדם 2018-11-21 2018-12-11
115 מכרז  פנימי וחצוני 40/2018  עובד אחזקה  מכרזי כוח אדם 2018-11-21 2018-12-11
116 מכרז פנימי וחיצוני  42/2018-  פקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2018-11-21 2018-12-11
117 מכרז פנימי וחיצוני 39/2018 - פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2018-11-21 2018-12-11
118 מכרז פנימי וחיצוני 17/2018 - מנהל/ת אגף החינוך   מכרזי כוח אדם 2018-10-21 2018-11-08
119 מכרז פנימי וחיצוני 36/2018 – גזבר העיר מכרזי כוח אדם 2018-10-21 2018-11-08
120 מכרז פנימי וחיצוני 33/2018  רכז/ת  הסעות ותלמידים מכרזי כוח אדם 2018-10-07 2018-10-16
121 מכרז פנימי וחיצוני 32/2018   פסיכולוג/ית מדריך/ה לשירות הפסיכולוגי מכרזי כוח אדם 2018-10-04 2018-10-24
122 מכרז פנימי וחיצוני  25/2018   - מדריך מוגנות בחט"ב מכרזי כוח אדם 2018-09-17 2018-10-02
123 מכרז  פנימי וחצוני 32/2018  עובד אחזקה  מכרזי כוח אדם 2018-09-16 2018-10-07
124 מכרז פנימי וחיצוני 06/2018 - חשמלאי מוסמך מכרזי כוח אדם 2018-09-16 2018-10-07
125 מכרז פנימי וחיצוני  07/2018  - מלווה בהסעה מכרזי כוח אדם 2018-09-05 2018-09-12
126 מכרז פנימי וחיצוני 08/2018 – סייע/ת בגני ילדים מכרזי כוח אדם 2018-09-05 2018-09-12
127 מכרז פנימי וחיצוני 31/2018 - סייעת שילוב / תגבור בגני ילדים מכרזי כוח אדם 2018-09-04 2018-09-20
128 מכרז פנימי וחיצוני -  27/2018  סייע/ת רפואי/ת לילד מכרזי כוח אדם 2018-09-03 2018-09-12
129 מכרז פנימי וחיצוני  29/2018  – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בגן ובביה"ס מכרזי כוח אדם 2018-09-03 2018-09-12
130 מכרז פנימי וחיצוני 28/2018  - מדריך  נוער בפרוייקט "מחוברים"  מכרזי כוח אדם 2018-08-22 2018-09-02
131 מכרז פנימי וחיצוני 03/2018  עו"ס משפחה ועו"ס לחוק הנוער מכרזי כוח אדם 2018-08-22 2018-09-16
132 מכרז פנימי וחיצוני 30/2018 עו"ס משפחה  מכרזי כוח אדם 2018-08-22 2018-09-16
133 לעיריית אריאל דרוש  מ"מ  גזבר העיר  מכרזי כוח אדם 2018-08-20 2018-08-27
134 מכרז פנימי וחיצוני 09/2018 סייע/ת פדגוגי/ת בביה"ס מכרזי כוח אדם 2018-08-02 2018-08-19
135 מכרז פנימי וחיצוני 23/2018 מדריכה לאגף שירותים חברתיים  מכרזי כוח אדם 2018-08-02 2018-08-19
136 מכרז פנימי וחיצוני  24/2018 - ספרנ/ית  מכרזי כוח אדם 2018-07-26 2018-08-14
137 מכרז פנימי וחיצוני  25/2018   - מדריך מוגנות בחט"ב מכרזי כוח אדם 2018-07-26 2018-08-14
138 מכרז פנימי וחיצוני  26/2018- רכז/ת  פרויקטים קהילתיים מכרזי כוח אדם 2018-07-26 2018-07-30
139 מכרז פנימי וחיצוני 19/2018  - מזכירה למח' שירות פסיכולוגי מכרזי כוח אדם 2018-06-21 2018-07-15
140 מכרז פנימי וחיצווני – 20/2018  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) מכרזי כוח אדם 2018-06-21 2018-07-15
141 מכרז פנימי וחיצוני 06/2018 - חשמלאי מוסמך מכרזי כוח אדם 2018-06-20 2018-07-15
142 מכרז 01/2018 פנימי וחיצוני - קצין ביטחון במוסדות חינוך מכרזי כוח אדם 2018-06-04 2018-07-01
143 מכרז פנימי וחיצוני 14/2018 - מזכיר/ת אגף גזברות מכרזי כוח אדם 2018-05-22 2018-06-10
144 מכרז פנימי וחיצוני  10/2018-  פקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2018-05-08 2018-08-14
145 מכרז פנימי וחיצוני 18/2018 - רכז מנהיגות עולים  מכרזי כוח אדם 2018-05-02 2018-05-06
146 מכרז פנימי וחיצוני 11/2018 - פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2018-05-02 2018-05-27
147 מכרז פנימי וחיצוני 10/2017-  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) מכרזי כוח אדם 2018-05-02 2018-05-27
148 לעיריית אריאל דרוש מ"מ גזבר העיר מכרזי כוח אדם 2018-04-16 2018-04-22
149 לעיריית אריאל דרוש מ"מ מנהל/ת אגף החינוך מכרזי כוח אדם 2018-04-16 2018-04-22
150 מכרז פנימי וחיצוני 06/2018 – רכז/ת האגודה לתרבות הדיור באריאל מכרזי כוח אדם 2018-03-11 2018-03-25
151 מכרז פנימי וחיצוני  10/2018-  פקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2018-03-11 2018-03-25
152 מכרז פנימי וחיצוני - 16/2018 מהנדס העירייה מכרזי כוח אדם 2018-03-04 2018-04-12
153 מכרז פנימי חיצוני   15/2018 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ ) מכרזי כוח אדם 2018-02-26 2018-03-18
154 מכרז פנימי וחיצוני 12/2018  - מ"מ רכז תוכנית לפרוייקט "מחוברים"  מכרזי כוח אדם 2018-02-08 2018-02-22
155 מכרז פנימי וחיצוני 11/2018 - פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2018-01-29 2018-02-11
156 מכרז פנימי וחיצוני 08/2018 – סייע/ת בגני ילדים מכרזי כוח אדם 2018-01-18 2018-02-08
157 מכרז פנימי וחיצוני 09/2018 סייע/ת פדגוגי/ת בביה"ס מכרזי כוח אדם 2018-01-18 2018-02-08
158 מכרז  02/2018  חיצוני ופנימי  -  קצין/ת ביקור סדיר - קב"ס מכרזי כוח אדם 2018-01-04 2018-01-21
159 מכרז פנימי וחיצוני 03/2018 עו"ס משפחה ועו"ס לחוק הנוער מכרזי כוח אדם 2018-01-04 2018-01-21
160 מכרז פנימי וחיצוני  04/2018 נהג מכונה מטאטא רחובות   מכרזי כוח אדם 2018-01-04 2018-01-21
161 מכרז פנימי וחיצוני 05/2018 - מנהל מדור תחזוקה מכרזי כוח אדם 2018-01-04 2018-01-21
162 מכרז פנימי וחיצוני 33/2017  - רכז תוכנית לפרוייקט "מחוברים"  מכרזי כוח אדם 2017-12-13 2017-12-24
163  מכרז פנימי וחיצוני 31/2017 - מנהל מדור תחזוקה מכרזי כוח אדם 2017-11-22 2017-12-10
164 מכרז פנימי וחיצוני  28/2017 נהג מכונה מטאטא רחובות מכרזי כוח אדם 2017-11-19 2017-12-03
165 מכרז פנימי וחיצוני 29/2017   גזבר העיר מכרזי כוח אדם 2017-11-14 2017-11-26
166 מכרז פנימי וחיצוני 32/2017 - ראש צוות באגף לשירותים חברתיים מכרזי כוח אדם 2017-11-14 2017-11-26
167 מכרז פנימי וחיצוני 30/2017 – מנהל חשבונות ראשי  מכרזי כוח אדם 2017-11-09 2017-11-26
168 מכרז פנימי וחיצוני  24/2017  - מלווה בהסעה מכרזי כוח אדם 2017-10-24 2017-11-26
169 מכרז פנימי וחיצוני  26/2017-  פקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2017-09-14 2018-01-14
170 מכרז פנימי וחיצוני 27/2017   עו"ס משפחה ועו"ס לחוק הנוער מכרזי כוח אדם 2017-09-14 2017-11-26
171 מכרז פנימי חיצוני   13/2017 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ ) מכרזי כוח אדם 2017-09-14 2017-10-15
172 מכרז פנימי וחיצוני   25/2017  מנהל/ת ניהול פרויקטים מכרזי כוח אדם 2017-09-14 2018-01-14
173 מכרז פנימי וחיצוני  24/2017  - מלווה בהסעה מכרזי כוח אדם 2017-08-08 2017-09-10
174 מכרז פנימי וחיצוני -  21/2017  סייע/ת רפואי/ת לילד מכרזי כוח אדם 2017-08-08 2017-08-20
175 מכרז פנימי וחיצוני  23/2017– סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בגן ובביה"ס מכרזי כוח אדם 2017-08-08 2017-11-26
176 מכרז פנימי וחיצוני 22/2017 סייע/ת פדגוגי/ת בביה"ס מכרזי כוח אדם 2017-08-08 2017-11-26
177 מכרז פנימי וחיצוני 03/2017- פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2017-08-07 2017-08-20
178 מכרז פנימי וחיצוני  12/2017 אחראי מגרש הכדורגל  מכרזי כוח אדם 2017-07-20 2017-08-17
179 מכרז פנימי וחיצוני 20/2017 – סייע/ת בגני ילדים מכרזי כוח אדם 2017-07-20 2017-08-03
180 מכרז פנימי וחיצוני 22/2017 סייע/ת פדגוגי/ת בביה"ס מכרזי כוח אדם 2017-07-20 2017-08-03
181 מכרז פנימי וחיצוני  23/2017– סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בגן ובביה"ס מכרזי כוח אדם 2017-07-20 2017-08-03
182 מכרז פנימי וחיצוני -  21/2017  סייע/ת רפואי/ת לילד מכרזי כוח אדם 2017-07-20 2017-08-03
183 מכרז פנימי חיצוני   13/2017 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ ) מכרזי כוח אדם 2017-07-20 2017-07-31
184 מכרז פנימי וחיצוני 11/2017 - פיקוח רב תכליתי וניהול פרוייקטים מכרזי כוח אדם 2017-07-16 2017-08-10
185 מכרז פנימי וחיצוני 19/2017  רכז/ת  הסעות ותלמידים מכרזי כוח אדם 2017-07-16 2017-07-27
186 מכרז פנימי וחיצוני  16/2017 מנהל/ת חשבונות  מכרזי כוח אדם 2017-06-27 2017-07-13
187 מכרז פנימי וחיצוני  17/2017   - מדריך מוגנות בחט"ב מכרזי כוח אדם 2017-06-22 2017-07-13
188 מכרז פנימי וחיצוני -  14/2017  מהנדס העירייה מכרזי כוח אדם 2017-06-19 2017-07-06
189 מכרז פנימי וחיצוני 10/2017-  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) מכרזי כוח אדם 2017-06-19 2017-07-06
190 מכרז פנימי חיצוני   13/2017 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ ) מכרזי כוח אדם 2017-06-19 2017-07-06
191 מכרז פנימי וחיצוני -  14/2017  מהנדס העירייה מכרזי כוח אדם 2017-05-29 2017-06-11
192 מכרז פנימי וחיצוני 03/2017- פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2017-05-29 2017-06-11
193 מכרז פנימי וחיצוני  13/2017 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ ) מכרזי כוח אדם 2017-05-29 2017-06-11
194 קופה ושירות לקוחות - היכל התרבות מכרזי כוח אדם 2017-05-29 2017-06-14
195 מכרז פנימי וחיצוני  12/2017 אחראי מגרש הכדורגל  מכרזי כוח אדם 2017-05-18 2017-06-04
196 מכרז פנימי וחיצוני 11/2017 - פיקוח רב תכליתי וניהול פרוייקטים מכרזי כוח אדם 2017-05-18 2017-06-04
197 לעיריית אריאל דרוש/ה  עובד/ת סוציאלי/ת מכרזי כוח אדם 2017-05-11 2017-05-31
198 מכרז פנימי וחצוני 08/2017 - אב/אם בית לביה"ס מכרזי כוח אדם 2017-04-26 2017-05-19
199 מכרז פנימי וחצוני 09/2017 - עובד אחזקה מכרזי כוח אדם 2017-04-25 2017-05-19
200 מכרז פנימי וחיצוני 10/2017 - עובד קידום נוער (חינוך טיפול) מכרזי כוח אדם 2017-04-25 2017-05-19
201 מכרז פנימי וחיצוני 03/2017- פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2017-03-12 2017-03-26
202 מכרז פנימי וחיצוני 02/2017 - חשמלאי מוסמך מכרזי כוח אדם 2017-03-12 2017-03-26
203 מכרז פנימי וחיצוני 07/2017 -  חשב שכר מכרזי כוח אדם 2017-03-12 2017-03-26
204 מכרז פנימי וחיצוני 06/2017   עו"ס תוכנית "בשבילי" ועו"ס משפחה מכרזי כוח אדם 2017-02-15 2017-03-02
205 מכרז  פנימי וחצוני  01/2017  אב/אם בית לאשכול הפיס מכרזי כוח אדם 2017-02-13 2017-02-26
206 מכרז  פנימי וחצוני  01/2017  אב/אם בית לאשכול הפיס מכרזי כוח אדם 2017-01-15 2017-01-30
207 מכרז פנימי וחיצוני 02/2017 - חשמלאי מוסמך מכרזי כוח אדם 2017-01-15 2017-01-24
208 מכרז פנימי וחיצוני   04/2017    עו"ס משפחה ומטפל/ת בהורים ובילדים מכרזי כוח אדם 2017-01-15 2017-01-22
209 מכרז פנימי וחיצוני 02/2017 - חשמלאי מוסמך מכרזי כוח אדם 2017-01-04 2017-01-24
210 מכרז פנימי וחיצוני 23/2016  עו"ס משפחה ומטפל/ת בהורים ובילדים מכרזי כוח אדם 2016-12-27 2017-01-08
211 מכרז פנימי וחיצוני 21/2016 -  חשב שכר מכרזי כוח אדם 2016-12-14 2017-01-01
212 מכרז פנימי וחיצוני 07/2016 -  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) מכרזי כוח אדם 2016-11-02 2016-11-20
213 מכרז פנימי וחיצוני 03/2016- פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2016-10-26 2016-11-10
214 מכרז פנימי וחיצוני 15/2016 – סייע/ת בגני ילדים מכרזי כוח אדם 2016-10-25 2016-11-06
215 מכרז פנימי וחיצוני 18/2016 מדריכה לאגף שירותים חברתיים  מכרזי כוח אדם 2016-10-10 2016-11-01
216 מכרז  פנימי וחצוני  10/2016 –  אם בית –מדריכה לאגף לשירותים חברתיים מכרזי כוח אדם 2016-10-10 2016-11-01
217 דרוש/ה רכז/ת נוער מכרזי כוח אדם 2016-09-28 2016-11-01
218 מכרז פנימי וחיצוני  13/2016 – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בגן ובביה"ס מכרזי כוח אדם 2016-09-25 2016-10-13
219 מכרז פנימי וחיצוני -  19/2016 סייע/ת רפואי/ת לילד מכרזי כוח אדם 2016-09-25 2016-10-13
220 מכרז  פנימי וחצוני  12/2016 – עו"ס משפחה ומטפלת זוגית ומשפחתית  מכרזי כוח אדם 2016-09-12 2016-10-09
221 מכרז פנימי וחיצוני  02/2016-  פקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2016-09-11 2016-09-25
222 מכרז פנימי וחיצוני 15/2016 – סייע/ת בגני ילדים מכרזי כוח אדם 2016-08-28 2016-08-31
223 מכרז פנימי וחיצוני  17/2016  - מנהלת לשכת ראש העיר מכרזי כוח אדם 2016-08-11 2016-08-25
224 מכרז פנימי וחיצוני  13/2016 – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בגן ובביה"ס מכרזי כוח אדם 2016-08-11 2016-08-25
225 מכרז פנימי וחיצוני -  19/2016 סייע/ת רפואי/ת מכרזי כוח אדם 2016-08-11 2016-08-25
226 מכרז 18/2016 - מדריכה לאגף שירותים חברתיים  מכרזי כוח אדם 2016-08-09 2016-08-28
227 מכרז  פנימי וחצוני  12/2016 – עו"ס משפחה ומטפלת זוגית ומשפחתית  מכרזי כוח אדם 2016-08-09 2016-08-28
228 מכרז פנימי וחיצוני  05/2016  - פסיכולוג/ית חינוכית  מכרזי כוח אדם 2016-08-09 2016-08-28
229 מכרז פנימי וחיצוני  16/2016  - מלווה בהסעה מכרזי כוח אדם 2016-07-28 2016-08-14
230 מכרז פנימי וחיצוני  13/2016 – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד מכרזי כוח אדם 2016-07-24 2016-08-07
231 מכרז פנימי וחיצוני 14/2016 סייע/ת פדגוג/ית בביה"ס מכרזי כוח אדם 2016-07-24 2016-08-07
232 מכרז פנימי וחיצוני 15/2016 – סייע/ת בגני ילדים מכרזי כוח אדם 2016-07-24 2016-08-07
233 מכרז פנימי וחיצוני 01/2016 - פיקוח רב תכליתי וניהול פרוייקטים מכרזי כוח אדם 2016-07-24 2016-08-18
234 מכרז פנימי וחיצוני 07/2016 -  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) מכרזי כוח אדם 2016-07-14 2016-08-04
235 מכרז פנימי וחיצוני  09/2016 - ספרנ/ית  מכרזי כוח אדם 2016-07-13 2016-08-01
236 מכרז  פנימי וחצוני  12/2016 – עו"ס משפחה ומטפלת זוגית ומשפחתית  מכרזי כוח אדם 2016-07-05 2016-07-14
237 מכרז פנימי וחיצוני 11/2016 -   רכז מטה בטיחות בדרכים ורכז ועדת תחבורה מכרזי כוח אדם 2016-06-28 2016-07-17
238 מכרז  פנימי וחצוני  10/2016 –  אם בית –מדריכה לאגף לשירותים חברתיים מכרזי כוח אדם 2016-06-20 2016-07-07
239 מכרז פנימי וחיצוני 08/2016 - מנהל/ת שירות פסיכולגי מכרזי כוח אדם 2016-06-16 2016-07-03
240 מכרז פנימי וחיצוני 07/2016 -  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) מכרזי כוח אדם 2016-06-01 2016-06-09
241 מכרז פנימי וחיצוני 05/2016 - פסיכולוג/ית חינוכית מכרזי כוח אדם 2016-04-12 2016-05-05
242 מכרז פנימי וחצוני 06/2016– אב בית גני ילדים ומבני נוער מכרזי כוח אדם 2016-04-12 2016-05-09
243 מכרז פנימי וחיצוני 01/2016 - פיקוח רב תכליתי וניהול פרוייקטים מכרזי כוח אדם 2016-03-24 2016-04-14
244 מכרז פנימי וחיצוני 03/2016- פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2016-03-24 2016-04-14
245 מכרז פנימי וחיצוני 03/2016- פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2016-02-10 2016-02-25
246 מכרז פנימי וחיצוני 01/2016 - פיקוח רב תכליתי וניהול פרוייקטים מכרזי כוח אדם 2016-02-10 2016-02-25
247 מכרז פנימי וחיצוני 02/2016- פקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2016-02-10 2016-02-25
248 מכרז פנימי וחיצוני 27/2015 - פסיכולוג/ית חינוכית מכרזי כוח אדם 2015-12-03 2015-12-20
249 מכרז פנימי וחיצוני 20/2015 - פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2015-12-03 2015-12-20
250 מכרז פנימי וחיצוני 31/2015 - בודק תוכניות בהנדסה מכרזי כוח אדם 2015-12-02 2015-12-18
251 מכרז פנימי וחיצוני 32/2015 - מזכירה למח' שירות פסיכולוגי מכרזי כוח אדם 2015-11-23 2015-12-06
252 מכרז פנימי וחיצוני 18/2015 – סייע/ת פדגוגי/ת צמודה לילד מכרזי כוח אדם 2015-10-13 2015-10-25
253 מכרז פנימי וחיצוני 23/2015 סייע/ת פדגוג/ית בביה"ס מכרזי כוח אדם 2015-10-13 2015-10-25
254 מכרז חיצוני ופנימי 24/2015 - עובד/ת תברואה (מנקה רחובות) מכרזי כוח אדם 2015-09-02 2015-10-26
255 מכרז פנימי וחיצוני 23/2015 סייע/ת פדגוג/ית בביה"ס מכרזי כוח אדם 2015-08-30 2015-09-08
256 מכרז פנימי וחיצוני 20/2015 - פקח עירוני / מסייע מכרזי כוח אדם 2015-08-25 2015-09-08
257 מכרז פנימי וחיצוני -21/2015 - סייעת רפואית מכרזי כוח אדם 2015-08-25 2015-09-08
258 מכרז פנימי וחיצוני 18/2015 – סייע/ת פדגוגי/ת צמודה לילד מכרזי כוח אדם 2015-08-25 2015-09-08
259 מכרז פנימי וחיצוני 22/2015 - מלווה בהסעה מכרזי כוח אדם 2015-08-25 2015-09-08
260 מכרז פנימי וחיצוני 19/2015 קצין ביטחון במוסדות חינוך מכרזי כוח אדם 2015-08-25 2015-09-08
261 מכרז פנימי וחיצוני 15/2015 - פקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2015-08-06 2015-08-16
262 מכרז פנימי וחיצוני 15/2015 - פקח בניה ורישוי מכרזי כוח אדם 2015-07-13 2015-08-02
263 מכרז פנימי וחיצוני 13/2015- עו"ס משפחה ומטפלת במרכז לשלום המשפחה מכרזי כוח אדם 2015-07-09 2015-08-02
264 מכרז פנימי וחיצוני 13/2015 – סייע/ת גנ"י מכרזי כוח אדם 2015-07-08 2015-10-26
265 מכרז פנימי וחיצוני 09/2015 - מנהל/ת היחידה לקידום הנוער מכרזי כוח אדם 2015-06-16 2015-06-28
266 מכרז פנימי וחיצוני 10/2015 - פסיכולוג/ית חינוכית מכרזי כוח אדם 2015-06-08 2015-06-28
267 מכרז פנימי וחיצוני 12/2015 קצין ביטחון במוסדות חינוך מכרזי כוח אדם 2015-06-05 2015-07-12
268 מכרז פנימי וחיצוני 08/2015 - מדריך מוגנות בחט"ב מכרזי כוח אדם 2015-05-26 2015-06-15
269 מכרז פנימי וחיצוני 08/2015 - מדריך מוגנות בחט"ב מכרזי כוח אדם 2015-05-26 2015-06-15
270 מכרז פנימי וחיצוני 03/2015 – מנהל/ת לשכת מנכ"ל ברשות המקומית מכרזי כוח אדם 2015-05-25 2015-06-08
271 מכרז פנימי וחיצוני 03/2015 – מנהל/ת לשכת מנכ"ל ברשות המקומית מכרזי כוח אדם 2015-05-25 2015-06-08
272 מכרז פנימי וחיצוני מס' 08/2014 – מזכיר/ה מחלקת רישוי ואכיפה מכרזי כוח אדם 2014-07-23 2014-08-05
273 מכרז פנימי וחיצוני 05/2014 - פסיכולוג/ית חינוכית מכרזי כוח אדם 2014-07-20 2014-07-31

מכרזי רכש

מספר שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
1 מכרז פומבי מס' 05/20 - לביצוע עבודות איטום במבני ציבור ברחבי העיר אריאל מכרזי רכש 2020-08-06 2020-08-25
2 מכרז 04/20 - לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות רווחה מכרזי רכש 2020-07-15 2020-08-03
3 מכרז פומבי מס' 03/2020 אספקת והתקנת יחידת קירור באשכול הפיס באריאל מכרזי רכש 2020-03-09 2020-03-26
4 מכרז פומבי מס' 02/2020 אספקת והתקנת יחידות עצמאיות (פקג') באולם ספורט היובל מכרזי רכש 2020-03-09 2020-03-26
5 מכרז 01/20 - בחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל יסודי אורט יובלי אריאל מכרזי רכש 2020-02-18 2020-03-10
6 מכרז פומבי מס' 4/2019 לרכישה תפעול תחזוקה והתקנה של מתקני פרסום חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנ מכרזי רכש 2019-11-17 2019-12-12
7 הזמנה לקבלת הצעות למכרז מס' 05/2019 לרכישת כלי רכב אשר בבעלות העירייה מכרזי רכש 2019-11-17 2019-12-05
8 פניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע ושוטף לעיריית אריאל מכרזי רכש 2019-10-30 2019-11-07
9 מכרז מס' 02/2019 בדבר תכנון וביצוע עבודות בנייה קבלניות לשיפוץ חצרות גני ילדים, בעיר אריאל מכרזי רכש 2019-07-01 2019-07-08
10 מכרז פנימי וחיצוני 24/2019-  חשב/ת שכר מכרזי רכש 2019-04-14 2019-05-12
11 מכרז 01/2019 אספקת מכונת טיאוט מכרזי רכש 2019-03-19 2019-04-09
12 מכרז פומבי 12/2018 הזמנה לקבלת הצעות להפעלת מרכז יום לקשיש בעיר אריאל מכרזי רכש 2018-11-27 2018-12-20
13 מכרז 11-18 לרכישת רכבים אשר בבעלות עיריית אריאל מכרזי רכש 2018-10-15 2018-11-01
14 מכרז 10-18 - להקמת מעון יום גלבוע מכרזי רכש 2018-09-17 2018-10-10
15 מכרז 09-18 ביצוע עבודות חשמל ותאורה מגרש פאמטרק מכרזי רכש 2018-06-25 2018-07-09
16 מכרז 08-18 ביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים מכרזי רכש 2018-06-24 2018-07-03
17 מכרז פומבי מס' 07-2018 אספקה התקנה ותחזוקה של אמצעי מיגון פיזיים וטכנולוגיים בעיר אריאל. מכרזי רכש 2018-06-05 2018-06-24
18 מכרז 04-2018 ניקיון מוסדות ציבור חינוך ואולמות ספורט מכרזי רכש 2018-03-29 2018-04-25
19 מכרז 05-18 ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים מכרזי רכש 2018-03-29 2018-04-25
20 מכרז 06-18 לרכישת והתקנת מנוף העמסה עצמית קדמית, ארגז וסל מכרזי רכש 2018-03-29 2018-04-25
21 מכרז פומבי מס' 03/2018 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי מכרזי רכש 2018-03-18 2018-04-16
22 מכרז מס' 02/2018 לרכישת כלי רכב אשר בבעלות העירייה מכרזי רכש 2018-02-04 2018-02-26
23 מכרז פומבי 1/2018 לעריכת ביטוחי עיריית אריאל לתקופה שמיום 1.3.18 מכרזי רכש 2018-01-22 2018-02-15
24 מכרז פומבי מס' 10/2017 - לתכנון, אספקה והתקנה של גופי תאורה מסוג LED, בבתי ספר ובגני ילדים ברחבי העי מכרזי רכש 2017-07-19 2017-08-08
25 מכרז פומבי מס' 9/2017 - מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות מכרזי רכש 2017-07-09 2017-07-24
26 מכרז פומבי מס' 8/2017 - אספקת והתקנת יחידת קירור בחטיבת הביניים היובל מכרזי רכש 2017-06-19 2017-07-03
27 מכרז 7/2017 פירוק אספקת והתקנת יחידת קירור חלופית במתנ"ס גוונים מכרזי רכש 2017-05-21 2017-06-12
28 מכרז פומבי מס' 6/2017 הקמת ובניית מועדון לתנועת הנוער "בני עקיבא" עבור עיריית אריאל מכרזי רכש 2017-05-11 2017-05-29
29 מכרז פומבי מס' 4/2017 - הקמת ובניית מועדון לתנועת הנוער "בני עקיבא" עבור עיריית אריאל מכרזי רכש 2017-03-07 2017-04-05
30 מכרז מס' 5/2017 - אספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות מכרזי רכש 2017-03-07 2017-05-04
31 מכרז פומבי מס' 3/2017 תוספת בנייה מרכז יום לקשיש "טיפולית" עבור עיריית אריאל מכרזי רכש 2017-02-26 2017-03-26
32 מכרז פומבי מס' 2/2017 הקמת אולם ספורט נחשונים עבור עיריית אריאל מכרזי רכש 2017-01-22 2017-02-09
33 מכרז פומבי מס' 1/2017 להפעלת תכנית "קהילה תומכת לניצולי שואה" מכרזי רכש 2017-01-05 2017-01-26
34 מכרז פומבי מס' 8/2016 תוספת בנייה מרכז יום לקשיש "טיפולית" עבור עיריית אריאל מכרזי רכש 2016-12-29 2017-01-17
35 מכרז פומבי מס' 6/2016 שיפוץ ושדרוג חצרות גני ילדים עבור עיריית אריאל מכרזי רכש 2016-06-28 2016-07-12
36 מכרז פומבי מס' 5/2016 - אחזקת שטחי גינון מכרזי רכש 2016-06-15 2016-07-06
37 מסמך הבהרות - מכרז פומבי מס' 4/2016 - למתן שירותי גבייה כוללים עבור עיריית אריאל מכרזי רכש 2016-05-15 2016-05-17
38 בקשה לשינוי אמות מידה - מכרז פומבי 4/2016, שירותי גבייה מכרזי רכש 2016-05-08 2016-05-10
39 בקשה לשינוי אמות מידה - מכרז פומבי 4/2016, שירותי גבייה מכרזי רכש 2016-05-02 2016-05-10
40 מכרז פומבי מס' 4/2016 - למתן שירותי גבייה כוללים עבור עיריית אריאל מכרזי רכש 2016-04-10 2016-05-17
41 מכרז מס' 3/2016 מערכת לניהול רציפות תפקודית מכרזי רכש 2016-03-09 2016-03-23
42 מכרז פומבי מס' 01/2016 שדרוג מערכות השקיה שלב ב' מכרזי רכש 2016-03-03 2016-03-28
43 קול קורא - הפעלת קייטנות קסמי קיץ – לקיץ 2016 באריאל מכרזי רכש 2016-03-01 2016-03-31
44 ביטול מכרז פומבי מס' 08/2015 אחזקת שטחי גינון מכרזי רכש 2015-11-19 2015-11-30
45 מכרז פומבי מס' 8/2015 אחזקת שטחי גינון מכרזי רכש 2015-10-15 2015-11-10
46 תיקון מועדים בפרסום מכרז 7/2015 - הקמת מסלולי רכיבה אתגריים מכרזי רכש 2015-08-25 2015-08-31
47 תיקון מועדים בפרסום מכרז 5/2015 מכרזי רכש 2015-06-25 2015-07-16
48 הזמנה להשתתפות במכרז 6/2105 לביצוע עבודות תשתית וחשמל במרכז המסחרי באריאל מכרזי רכש 2015-06-22 2015-07-10
49 מכרז פומבי מס' 05/2015 - שדרוג מערכות השקיה שלב ב' - מתוקן מכרזי רכש 2015-06-21 2015-07-02
50 מכרז פומבי מס' 05/2015 - שדרוג מערכות השקיה שלב ב' מכרזי רכש 2015-06-21 2015-07-19
51 ועדת איתור 01/2015 לתפקיד המנהל הכללי של החברה הכלכלית לאריאל בע"מ מכרזי רכש 2015-04-27 2015-05-21
52 מכרז פנימי וחיצוני 06/2014 - מזכירת אגף גזברות מכרזי רכש 2015-04-23 2014-05-04
53 מכרז פנימי וחיצוני 05/2015 - פסיכולוג/ית חינוכית מכרזי רכש 2015-04-21 2015-05-06
54 מכרז פנימי וחיצוני 05/2015 - פסיכולוג/ית חינוכית מכרזי רכש 2015-04-21 2015-05-06
55 מכרז פנימי וחיצוני - 06/2015 מהנדס העירייה מכרזי רכש 2015-04-21 2015-05-17
56 מכרז פנימי וחיצוני 04/2015 - מנהל אגף חירום ובטחון מכרזי רכש 2015-03-25 2015-04-12
57 מכרז פומבי מס' 04/2015 מכרזי רכש 2015-03-24 2015-05-07
58 מכרז פנימי וחיצוני 03/2015 – מנהל/ת לשכת מנכ"ל ברשות המקומית מכרזי רכש 2015-03-19 2015-04-12
59 מכרז פנימי וחיצוני 02/2015 קצין ביטחון במוסדות חינוך מכרזי רכש 2015-02-09 2015-02-24
60 מכרז פומבי מספר 2/2015 לעריכת ביטוחי העירייה מכרזי רכש 2015-02-03 2015-02-12
61 מכרז פומבי מס' 03/2015 מכרזי רכש 2015-02-03 2015-02-19
62 מכרז פומבי מס' 1/2015 מכרזי רכש 2015-01-08 2015-01-12
63 מכרז פנימי וחיצוני 01/2015- אחראי מחסני הג"א מכרזי רכש 2015-01-08 2015-01-13
64 מכרז 27/2014 חיצוני ופנימי – עובד/ת אחזקה מכרזי רכש 2014-12-23 2015-01-06
65 מכרז פנימי וחיצוני 26/2014 - מנהל אגף חירום ובטחון מכרזי רכש 2014-12-23 2015-02-11
66 מכרז פנימי וחיצוני 21/2014 - ממונה על נכסי הרשות מכרזי רכש 2014-12-03 2014-12-17
67 מכרז פומבי מס' 25/2014 מכרזי רכש 2014-11-27 2014-12-21
68 מכרז פומבי מס' 22/2014 מכרזי רכש 2014-11-23 2014-12-04
69 מכרז מס' 24/2014 מכרזי רכש 2014-11-11 2014-11-30
70 מכרז פומבי מס' 23/2014 מכרזי רכש 2014-11-06 2014-11-27
71 מכרז פנימי וחצוני 25/2014 – אם בית לאגף לשירותים חברתיים מכרזי רכש 2014-11-03 2014-11-23
72 מכרז פנימי וחיצוני 24/2014 - אחראי מחסני הג"א מכרזי רכש 2014-10-27 2014-11-11
73 מכרז פנימי וחיצוני 07/2014 קצין ביטחון במוסדות חינוך מכרזי רכש 2014-10-27 2014-11-18
74 קול קורא מכרזי רכש 2014-10-23 2014-10-25
75 מכרז פומבי מס' 21/2014 מכרזי רכש 2014-10-23 2014-11-10
76 מכרז פומבי מס' 16/2014 מכרזי רכש 2014-10-19 2014-11-11
77 מכרז פומבי מס' 20/2014 מכרזי רכש 2014-10-03 2014-10-22
78 מכרז פומבי מס' 19/2014 מכרזי רכש 2014-10-03 2014-10-22
79 מכרז פומבי מס' 18/2014 מכרזי רכש 2014-10-03 2014-10-22
80 מכרז פומבי מס' 17/2014 מכרזי רכש 2014-10-03 2014-10-22
81 מכרז פנימי וחיצוני 09/2014 - מדריך מוגנות בחט"ב מכרזי רכש 2014-10-02 2014-10-19
82 מכרז פומבי מס' 15/2014 מכרזי רכש 2014-10-01 2014-10-01
83 מכרז פנימי וחיצוני 16/2014 מדריך קידום הנוער מכרזי רכש 2014-09-30 2014-10-19
84 מכרז פנימי וחיצוני 23/2014 - פקח עירוני / מסייע מכרזי רכש 2014-09-30 2014-10-19
85 מכרז פנימי וחיצוני 10/2014 - מדריכה לאגף שירותים חברתיים מכרזי רכש 2014-09-30 2014-10-06
86 מכרז פומבי מס' 15/2014 מכרזי רכש 2014-09-21 2014-10-19
87 מכרז פנימי וחיצוני 12/2014 - מזכירה בביה"ס מכרזי רכש 2014-09-10 2014-10-01
88 מכרז פנימי וחיצוני 21/2014 - ממונה על נכסי הרשות מכרזי רכש 2014-09-09 2014-09-30
89 מכרז פנימי וחיצוני 19/2014 מתאם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול מכרזי רכש 2014-08-05 2014-08-19
90 מכרז מס' 14/2014 מכרזי רכש 2014-08-04 2014-08-18
91 מכרז פנימי וחיצוני 18/2014 רכז הסעות ותלמידים מכרזי רכש 2014-08-03 2014-08-19
92 מכרז 17/2014 פנימי וחיצוני - סייע/ת בגני הילדים מכרזי רכש 2014-08-03 2014-08-10
93 הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית אריאל מכרזי רכש 2014-01-06 2014-01-15

קולות קוראים

אין קולות קוראים להצגה
מכרזים בתוקף