מכרזי כ"א

מכרזי כ"א
שם תאריך פרסום המועד האחרון להגשת הצעות
מכרז פנימי וחיצוני מספר 14/2022 מנהל/מנהלת מחלקת נוער 05/04/2022 13/04/2022
מכרז לתפקיד רכז/ת משאבי אנוש מספר מכרז 13/2022 04/04/2022 21/04/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 12/2022רכז/ת מתנדבים 29/03/2022 14/04/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 11/2022 מזכירה/ רכזת משאבי אנוש 08/03/2022 27/03/2022
מכרז חיצוני ופנימי מספר 10/2022 מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור 06/03/2022 30/03/2022
מכרז חיצוני ופנימי מספר 9/2022 רכז קרקעות וממונה חרום 02/03/2022 23/03/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 8/2022 פסיכולוג חינוכי 21/02/2022 07/03/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 6/2022 קצין/ת ביטחון במוסדות החינוך ואחראי על אחזקת מתקני משחק 09/02/2022 01/03/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 7/2022 קב"ט פארק תעשיה אריאל ופקח חוקי עזר עירוניים 09/02/2022 01/03/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 01/2022 - מ"מ מנהל/ת מחלקת נוער 05/01/2022 19/01/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 56/2021 לתפקיד מלווים בהסעות 23/12/2021 12/01/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 57/2021 לתפקיד סייע/ת רפואי/ת 23/12/2021 12/01/2022
מכרז פנימי וחיצוני 58/2021 לתפקיד סייע/ת שילוב 23/12/2021 12/01/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 59/2021 לתפקיד סייע/ת בגני ילדים 23/12/2021 12/01/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 60/2021 לתפקיד מפקח בניה ורישוי 23/12/2021 12/01/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 61/2021 לתפקיד בודק תוכניות 23/12/2021 12/01/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 63/2021 לתפקיד מדריך קידום נוער 23/12/2021 12/01/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 62/2021 לתפקיד מזכירה לשירות הפסיכולוגי 23/12/2021 12/01/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 4/2022 לתפקיד בודק תוכניות 23/12/2021 17/02/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 5/2022 לתפקיד מפקח בניה ורישוי 23/12/2021 17/02/2022
מכרז פנימי וחיצוני מספר 55/2021 עו"ס אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות) 21/11/2021 12/12/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 53/2021 רכז/ת תוכנית לפרוייקט "מחוברים" 21/11/2021 05/12/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 54/2021 עובד אחזקה באגף שפ"ע 21/11/2021 12/12/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 51/2021 מזכירה לאגף פיקוח, רישוי עסקים ושיטור עירוני 14/11/2021 05/12/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 52/2021 אם בית / מדריכה במועדונית המשותפת 14/11/2021 21/11/2021
מכרז פנימי וחיצוני לתפקיד פקח עירוני / מסייע מספר מכרז 49/2021 01/11/2021 22/11/2021
מכרז פנימי וחיצוני לתפקיד רכז/ת הסעות ותלמידים מספר מכרז 50/2021 01/11/2021 22/11/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 45/2021 לתפקיד מלווה בהסעות 18/10/2021 04/11/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 46/2021 לתפקיד סייע/ת אישית 18/10/2021 04/11/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 47/2021 לתפקיד סייע/ת רפואי/ת 18/10/2021 04/11/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 48/2021 לתפקיד סייע/ת בגני ילדים 18/10/2021 04/11/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 44/2021 מזכירה לאגף פיקוח, רישוי עסקים ושיטור עירוני 13/10/2021 29/10/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 40/2021 מנהל/ת פרויקטים, תיאום ובקרה באגף החינוך 13/09/2021 29/09/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 41/2021 לתפקיד דובר/ת עיריית אריאל 13/09/2021 29/09/2021
דרוש/ה מטפל/ת רגשית לתכניות אור בגני ילדים באריאל   24/08/2021 31/08/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 39/2021 לתפקיד מדריכה במרכז לנערה 16/08/2021 24/08/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 34/2021 סייעת אישית 02/08/2021 18/08/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 35/2021 סייעת רפואית 02/08/2021 18/08/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 36/2021 סייעת פדגוגית 02/08/2021 18/08/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 37/2021 מלווים בהסעות 02/08/2021 18/08/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 33/2021 אב בית לבית ספר עליזה בגין 22/07/2021 07/08/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 31/2021 מדריך מוגנות בחטיבת הביניים 15/07/2021 27/07/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 32/2021 מנהל/ת אגף חינוך 15/07/2021 31/07/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 29/2021 מדריך נוער בפרויקט מחוברים 05/07/2021 20/07/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 30/2021 סייעת פדגוגית / כיתתית 05/07/2021 20/07/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 25/2021 מלווים/ות בהסעות 04/07/2021 20/07/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 26/2021 סייע/ת אישית 04/07/2021 20/07/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 27/2021 סייע/ת רפואית 04/07/2021 20/07/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 28/2021 סייע/ת גני ילדים 04/07/2021 20/07/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 24/2021 אם בית / מדריכה במועדונית המשותפת 28/06/2021 14/07/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 23/2021 לתפקיד דובר/ת העירייה 08/06/2021 23/06/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 22/2021 לתפקיד מזכירת סגני ראש העיר 24/05/2021 08/06/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 21/2021 מדריך נוער בפרויקט "מחוברים" 23/05/2021 26/05/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 20/2021 רכז/ת תוכנית לפרוייקט "מחוברים" 06/05/2021 20/05/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 19/2021 מנהל/ת אגף החינוך 05/05/2021 26/05/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 17/2021 מנהל פרויקטים ומפקח בניה ורישוי 27/04/2021 13/05/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 18/2021 מזכירה לאגף פיקוח, רישוי עסקים ושיטור עירוני 27/04/2021 12/05/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 14/2021 מנהל פרוייקטים אגף שפ"ע 07/04/2021 28/04/2021
מכרז 15/2021 עו"ס מקדם תעסוקה לצעירים בסיכון ועו"ס משפחה 07/04/2021 28/04/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 13/2021 מנהל/ת יחידת נכסים וביטוחי הרשות 11/03/2021 04/04/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 12/2021רכז/ת מתנדבים 28/02/2021 18/03/2021
מכרז לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית לאריאל בע"מ 16/02/2021 04/03/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 11/2021 מזכירה לאגף פיקוח, רישוי עסקים ושיטור עירוני 15/02/2021 03/03/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 9/2021 מנהל ישובי של הרשות לבטחון קהילתי 10/02/2021 01/03/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 7/2021 סייעת שילוב 02/02/2021 23/02/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 6/2021 אם בית במועדונית המשותפת 20/01/2021 26/01/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 5/2021 מזכירה לאגף פיקוח, רישוי עסקים ושיטור עירוני 12/01/2021 01/02/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 4/2021 רכז/ת מתנדבים 12/01/2021 01/02/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 1/2021 מנהל פרויקטים אגף שפ"ע 12/01/2021 01/02/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 2/2021 פסיכולוג חינוכי 12/01/2021 01/02/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 3/2021 מפקח בניה ורישוי 12/01/2021 01/02/2021
מכרז מספר 41/2020 מלווים בהסעות 03/01/2021 13/01/2021
מכרז פנימי וחיצוני מספר 40/2020 מנהל פרויקטים אגף שפ"ע 09/12/2020 27/12/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 38/2020 מדריכה לאגף לשירותים חברתיים 07/12/2020 16/12/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 39/2020 סייעת שילוב 07/12/2020 24/12/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 37/2020 אם בית / מדריכה במועדונית המשותפת 06/12/2020 24/12/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 36/2020 לתפקיד מנהל/ת מוקד עירוני 01/12/2020 21/12/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 34/2020 לתפקיד מהנדס/ת העיר 29/11/2020 17/12/2020
אחראי פרויקטים אגף שפ"ע 03/11/2020 23/11/2020
סייעת שילוב 02/11/2020 18/11/2020
סייעת פדגוגית / כיתתית 02/11/2020 18/11/2020
קב"ט מוס"ח 02/11/2020 09/11/2020
פקח עירוני / מסייע 02/11/2020 23/11/2020
מפקח בניה ורישוי 02/11/2020 23/11/2020
מכרז פנימי וחיצוני לתפקיד מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי - מספר מכרז 27/2020 13/10/2020 01/11/2020
פסיכולוג חינוכי 10/09/2020 29/09/2020
מלווה בהסעות 27/08/2020 13/09/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 22/2020 - סייעת גני ילדים 13/08/2020 27/08/2020
מכרז מספר 23/2020 פנימי וחיצוני - סייעת שילוב 13/08/2020 27/08/2020
מכרז מספר 24/2020 פנימי וחיצוני - סייעת רפואית 13/08/2020 27/08/2020
מנהל אגף שפ"ע 03/08/2020 24/08/2020
פקח עירוני / מסייע 26/07/2020 05/08/2020
מוקדנים למוקד העירוני 26/07/2020 03/08/2020
מזכירה בבית ספר 21/07/2020 05/08/2020
עו"ס לחוק הנוער והמכרז לנערה 21/07/2020 11/08/2020
עו"ס אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות) 21/07/2020 11/08/2020
רכז/ת הסעות ותלמידים 28/06/2020 20/07/2020
סייעת גני ילדים 14/06/2020 05/07/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 09/2020 - סייעת פדגוגית / כיתתית 01/06/2020 15/06/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 10/2020 - סייעת רפואית 01/06/2020 15/06/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 11/2020 - סייעת שילוב 01/06/2020 15/06/2020
מכרז פנימי וחיצוני 12/2020 - פסיכולוג חינוכי 01/06/2020 15/06/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 13/2020 - בודק תוכניות 01/06/2020 15/06/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 8/2020 קצין/קצינת ביטחון במוסדות החינוך 07/05/2020 31/05/2020
מכרז פנימי וחיצוני לתפקיד מזכירת סגני ראש העיר מספר מכרז 7/2020 12/03/2020 30/03/2020
מכרז פנימי וחיצוני רכז/ת הסעות ותלמידים מספר 6/2020 04/03/2020 17/03/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 5/2020 - פקח עירוני / מסייע 03/02/2020 16/02/2020
מכרז פנימי וחיצוני לתפקיד רכזת משרד הרישוי (תחבורה) מספר מכרז 4/2020 29/01/2020 13/02/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 3/2020 – אב/אם בית לאשכול פיס 27/01/2020 04/02/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 1/2020 עו"ס אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות) 16/01/2020 03/02/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 2/2020 בודק תוכניות 16/01/2020 03/02/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 83/2019 - עובד קידום נוער 30/12/2019 16/01/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 84/2019 קצין/קצינת ביטחון במוסדות החינוך 30/12/2019 13/01/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 85/2019 מזכירה לאגף הרווחה 29/12/2019 16/01/2020
מכרז פנימי וחיצוני מספר 86/2019 מפקח גינון 29/12/2019 16/01/2020
מכרז פנימי וחיצוני 81/2019 - מנהל/ת מפעל שיקומי לבעלי נכויות ומועדון תעסוקתי לקשישים באריאל 15/12/2019 31/12/2019
מכרז 80/2019 לתפקיד רכזת משרד הרישוי (תחבורה) 04/12/2019 12/12/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 76/2019 מזכיר/ה לאגף הרווחה 10/10/2019 27/10/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 67/2019 מזכירת משאבי אנוש 03/10/2019 27/10/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 68/2019 אם בית למועדונית בחינוך 03/10/2019 27/10/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 69/2019 מנהל/ת שרות פסיכולוגי חינוכי 03/10/2019 27/10/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 70/2019 עו"ס אזרחים ותיקים 03/10/2019 27/10/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 71/2019 סייעת רפואית 03/10/2019 27/10/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 72/2019 סייעת צמודה 03/10/2019 27/10/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 73/2019 סייעת פדגוגית / כיתתית 03/10/2019 27/10/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 74/2019 סייעת בגני הילדים 03/10/2019 27/10/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 75/2019 מנהל/ת מחלקת תב"עות 03/10/2019 27/10/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 66/2019 - נהג מכונת טיאוט 02/09/2019 22/09/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 65/2019 - מנהל/ת מחלקת רישוי 02/09/2019 22/09/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 64/2019 - עובד קידום נוער 02/09/2019 22/09/2019
מכרז פנימי וחיצוני 62/2019 - לתפקיד מנהל חשבונות 26/08/2019 15/09/2019
מכרז 61/2019 פנימי וחיצוני - קצין ביטחון במוסדות חינוך 22/08/2019 06/09/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 60/2019 מנהל/ת שרות פסיכולוגי חינוכי 22/08/2019 06/09/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 59/2019 אם בית במועדונית בחינוך 22/08/2019 06/09/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 55/2019 סייעת גני ילדים 12/08/2019 22/08/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 56/2019 סייעת רפואית 12/08/2019 22/08/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 57/2019 סייעת צמודה לבית ספר 12/08/2019 22/08/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 58/2019 סייעת פדגוגית / כיתתית 12/08/2019 22/08/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 49/2019 מזכירת משאבי אנוש 24/07/2019 06/08/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 50/2019 חשמלאי מוסמך 24/07/2019 13/08/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 51/2019 מנהל/ת היחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון 24/07/2019 13/08/2019
מכרז פנימי וחיצוני מספר 53/2019 רכז/ת האגודה לתרבות הדיור באריאל 24/07/2019 13/08/2019
מכרז 46/2019 פנימי וחיצוני - סייעת רפואית לילד 16/07/2019 25/07/2019
מכרז 47/2019 פנימי וחיצוני – סייעת אישית צמודה לילד בביה"ס 16/07/2019 25/07/2019
מכרז 48/2019 פנימי וחיצוני - רכז בטחון שוטף צבאי (רבש"צ) 16/07/2019 30/07/2019
מכרז 40/2019 פנימי וחיצוני רכז מנהיגות עולים 08/07/2019 25/07/2019
מכרז 41/2019 פנימי וחיצוני מנהל חשבונות ראשי 08/07/2019 25/07/2019
מכרז 42/2019 פנימי וחיצוני מפקח גינון 08/07/2019 25/07/2019
מכרז 43/2019 פנימי וחיצוני פסיכולוג חינוכי 08/07/2019 25/07/2019
מכרז 44/2019 פנימי וחיצוני סייעת גני ילדים 08/07/2019 25/07/2019
מכרז 45/2019 פנימי וחיצוני סייעת פדגוגית 08/07/2019 25/07/2019
מכרז 36/2019 – מנהל/ת מחלקת רישוי 16/06/2019 03/07/2019
מכרז 37/2019 - חשב/ת שכר 16/06/2019 27/06/2019
מכרז 38/2019 - מנהל מחלקת תב"עות 16/06/2019 03/07/2019
מכרז 39/2019 - מפקח/ת גינון 16/06/2019 03/07/2019
מכרז 34/2019 - פקח בניה ורישוי 03/06/2019 18/06/2019
מכרז 33/2019 - פסיכולוג חינוכי 03/06/2019 18/06/2019
מכרז פנימי וחיצוני מס' 26/2019 - מנהל אגף שירותי חירום וביטחון 30/05/2019 18/06/2019
מכרז מס' 27/2019 - חשמלאי מוסמך 30/05/2019 18/06/2019
מכרז מס 31/2019- אם בית- מדריכה לאגף לשירותים חברתיים 30/05/2019 18/06/2019
מכרז 29/2019 - פקח עירוני / מסייע 30/05/2019 18/06/2019
מכרז 32/2019 - מנהל/ת מרכז נתיבים להורות 30/05/2019 18/06/2019
מכרז 30/2019 - עו"ס לטיפול בהתמכרויות ולטיפול במשפחות 30/05/2019 18/06/2019
מכרז 28/2019 - מזכירת משאבי אנוש 30/05/2019 18/06/2019
מכרז פנימי וחיצוני 25/2019  - עו"ס לטיפול בהתמכרויות ולטיפול במשפחות 16/04/2019 05/05/2019
מכרז  פנימי וחיצוני  23/2019–  אם בית –מדריכה לאגף לשירותים חברתיים 04/04/2019 28/04/2019
מכרז פנימי וחיצוני 22/2019   מפקח/ת גינון  04/04/2019 28/04/2019
מכרז פנימי וחיצוני 19/2019 - רכז מנהיגות עולים  06/03/2019 24/03/2019
מכרז פנימי וחיצוני 08/2018  -  חשב/ת שכר 20/02/2019 17/03/2019
מכרז 18/2019 פנימי וחיצוני - קצין ביטחון במוסדות חינוך 20/02/2019 17/03/2019
מכרז  פנימי וחיצוני  13/2019–  אם בית –מדריכה לאגף לשירותים חברתיים 19/02/2019 10/03/2019
מכרז פנימי וחיצוני  15/2019-  פקח בניה ורישוי 19/02/2019 10/03/2019
מכרז פנימי וחיצוני 16/2019 - חשמלאי מוסמך 19/02/2019 10/03/2019
מכרז פנימי וחיצוני – 17/2019 מזכיר/ה סגני ראש העיר וממלא מקומו 19/02/2019 10/03/2019
מכרז פנימי וחיצוני  - 07/2019  פקח/ית וטרינרי/ת 31/01/2019 17/02/2019
מכרז פנימי וחיצוני 09/2019 סייע/ת פדגוגי/ת בביה"ס 31/01/2019 17/03/2019
מכרז פנימי וחיצוני  10/2019  – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד במערכת החינוך  31/01/2019 17/02/2019
מכרז פנימי וחיצוני 11/2019 סייעת שילוב / תגבור בגני ילדים  31/01/2019 17/02/2019
מכרז פנימי וחיצוני 12/2019 – סייע/ת בגני ילדים 31/01/2019 17/02/2019
מכרז פנימי וחיצוני  01/2019 נהג מכונה מטאטא רחובות   21/01/2019 10/02/2019
מכרז חיצוני ופנימי   02/2019 -  עובד/ת תברואה (מנקה רחובות)  21/01/2019 10/02/2019
מכרז פנימי וחיצוני 03/2019 - פקח עירוני / מסייע 21/01/2019 10/02/2019
מכרז פנימי וחיצוני  04/2019   מ"מ עו"ס משפחה ורכזת מועדוניות 21/01/2019 10/02/2019
מכרז פנימי וחיצוני 5/2019- עו"ס לטיפול באלימות במשפחה ועו"ס משפחה 21/01/2019 10/02/2019
מכרז פנימי וחיצוני 45/2018 - עו"ס אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות) 25/12/2018 06/01/2019
מכרז פנימי וחיצוני  - 44/2018  פקח/ית וטרינרי/ת 25/12/2018 06/01/2019
מכרז פנימי וחיצוני 46/2018 - רכז מנהיגות עולים  25/12/2018 13/01/2019
מכרז פנימי וחיצוני  25/2018   - מדריך מוגנות בחט"ב 06/12/2018 01/01/2019
מכרז פנימי וחיצוני -  43/2018  מהנדס העירייה 21/11/2018 11/12/2018
מכרז פנימי וחיצוני 22/2018 - רכז/ת היחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון ברשות המקומית 21/11/2018 11/12/2018
מכרז  פנימי וחיצוני מס' 37/2018  - מ"מ מנהל/ת חשבונות ופרוייקטים 21/11/2018 11/12/2018
מכרז פנימי וחיצוני  38/2018  – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בביה"ס 21/11/2018 11/12/2018
מכרז  פנימי וחצוני 40/2018  עובד אחזקה  21/11/2018 11/12/2018
מכרז פנימי וחיצוני  42/2018-  פקח בניה ורישוי 21/11/2018 11/12/2018
מכרז פנימי וחיצוני 39/2018 - פקח עירוני / מסייע 21/11/2018 11/12/2018
מכרז פנימי וחיצוני 17/2018 - מנהל/ת אגף החינוך   21/10/2018 08/11/2018
מכרז פנימי וחיצוני 36/2018 – גזבר העיר 21/10/2018 08/11/2018
מכרז פנימי וחיצוני 33/2018  רכז/ת  הסעות ותלמידים 07/10/2018 16/10/2018
מכרז פנימי וחיצוני 32/2018   פסיכולוג/ית מדריך/ה לשירות הפסיכולוגי 04/10/2018 24/10/2018
מכרז פנימי וחיצוני  25/2018   - מדריך מוגנות בחט"ב 17/09/2018 02/10/2018
מכרז פנימי וחיצוני 06/2018 - חשמלאי מוסמך 16/09/2018 07/10/2018
מכרז  פנימי וחצוני 32/2018  עובד אחזקה  16/09/2018 07/10/2018
מכרז פנימי וחיצוני  07/2018  - מלווה בהסעה 05/09/2018 12/09/2018
מכרז פנימי וחיצוני 08/2018 – סייע/ת בגני ילדים 05/09/2018 12/09/2018
מכרז פנימי וחיצוני 31/2018 - סייעת שילוב / תגבור בגני ילדים 04/09/2018 20/09/2018
מכרז פנימי וחיצוני -  27/2018  סייע/ת רפואי/ת לילד 03/09/2018 12/09/2018
מכרז פנימי וחיצוני  29/2018  – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בגן ובביה"ס 03/09/2018 12/09/2018
מכרז פנימי וחיצוני 28/2018  - מדריך  נוער בפרוייקט "מחוברים"  22/08/2018 02/09/2018
מכרז פנימי וחיצוני 03/2018  עו"ס משפחה ועו"ס לחוק הנוער 22/08/2018 16/09/2018
מכרז פנימי וחיצוני 30/2018 עו"ס משפחה  22/08/2018 16/09/2018
לעיריית אריאל דרוש  מ"מ  גזבר העיר  20/08/2018 27/08/2018
מכרז פנימי וחיצוני 09/2018 סייע/ת פדגוגי/ת בביה"ס 02/08/2018 19/08/2018
מכרז פנימי וחיצוני 23/2018 מדריכה לאגף שירותים חברתיים  02/08/2018 19/08/2018
מכרז פנימי וחיצוני  24/2018 - ספרנ/ית  26/07/2018 14/08/2018
מכרז פנימי וחיצוני  25/2018   - מדריך מוגנות בחט"ב 26/07/2018 14/08/2018
מכרז פנימי וחיצוני  26/2018- רכז/ת  פרויקטים קהילתיים 26/07/2018 30/07/2018
מכרז פנימי וחיצוני 19/2018  - מזכירה למח' שירות פסיכולוגי 21/06/2018 15/07/2018
מכרז פנימי וחיצווני – 20/2018  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) 21/06/2018 15/07/2018
מכרז פנימי וחיצוני 06/2018 - חשמלאי מוסמך 20/06/2018 15/07/2018
מכרז 01/2018 פנימי וחיצוני - קצין ביטחון במוסדות חינוך 04/06/2018 01/07/2018
מכרז פנימי וחיצוני 14/2018 - מזכיר/ת אגף גזברות 22/05/2018 10/06/2018
מכרז פנימי וחיצוני  10/2018-  פקח בניה ורישוי 08/05/2018 14/08/2018
מכרז פנימי וחיצוני 18/2018 - רכז מנהיגות עולים  02/05/2018 06/05/2018
מכרז פנימי וחיצוני 11/2018 - פקח עירוני / מסייע 02/05/2018 27/05/2018
מכרז פנימי וחיצוני 10/2017-  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) 02/05/2018 27/05/2018
לעיריית אריאל דרוש מ"מ גזבר העיר 16/04/2018 22/04/2018
לעיריית אריאל דרוש מ"מ מנהל/ת אגף החינוך 16/04/2018 22/04/2018
מכרז פנימי וחיצוני 06/2018 – רכז/ת האגודה לתרבות הדיור באריאל 11/03/2018 25/03/2018
מכרז פנימי וחיצוני  10/2018-  פקח בניה ורישוי 11/03/2018 25/03/2018
מכרז פנימי וחיצוני - 16/2018 מהנדס העירייה 04/03/2018 12/04/2018
מכרז פנימי חיצוני   15/2018 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ ) 26/02/2018 18/03/2018
מכרז פנימי וחיצוני 12/2018  - מ"מ רכז תוכנית לפרוייקט "מחוברים"  08/02/2018 22/02/2018
מכרז פנימי וחיצוני 11/2018 - פקח עירוני / מסייע 29/01/2018 11/02/2018
מכרז פנימי וחיצוני 08/2018 – סייע/ת בגני ילדים 18/01/2018 08/02/2018
מכרז פנימי וחיצוני 09/2018 סייע/ת פדגוגי/ת בביה"ס 18/01/2018 08/02/2018
מכרז  02/2018  חיצוני ופנימי  -  קצין/ת ביקור סדיר - קב"ס 04/01/2018 21/01/2018
מכרז פנימי וחיצוני 03/2018 עו"ס משפחה ועו"ס לחוק הנוער 04/01/2018 21/01/2018
מכרז פנימי וחיצוני  04/2018 נהג מכונה מטאטא רחובות   04/01/2018 21/01/2018
מכרז פנימי וחיצוני 05/2018 - מנהל מדור תחזוקה 04/01/2018 21/01/2018
מכרז פנימי וחיצוני 33/2017  - רכז תוכנית לפרוייקט "מחוברים"  13/12/2017 24/12/2017
 מכרז פנימי וחיצוני 31/2017 - מנהל מדור תחזוקה 22/11/2017 10/12/2017
מכרז פנימי וחיצוני  28/2017 נהג מכונה מטאטא רחובות 19/11/2017 03/12/2017
מכרז פנימי וחיצוני 29/2017   גזבר העיר 14/11/2017 26/11/2017
מכרז פנימי וחיצוני 32/2017 - ראש צוות באגף לשירותים חברתיים 14/11/2017 26/11/2017
מכרז פנימי וחיצוני 30/2017 – מנהל חשבונות ראשי  09/11/2017 26/11/2017
מכרז פנימי וחיצוני  24/2017  - מלווה בהסעה 24/10/2017 26/11/2017
מכרז פנימי וחיצוני  26/2017-  פקח בניה ורישוי 14/09/2017 14/01/2018
מכרז פנימי וחיצוני 27/2017   עו"ס משפחה ועו"ס לחוק הנוער 14/09/2017 26/11/2017
מכרז פנימי חיצוני   13/2017 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ ) 14/09/2017 15/10/2017
מכרז פנימי וחיצוני   25/2017  מנהל/ת ניהול פרויקטים 14/09/2017 14/01/2018
מכרז פנימי וחיצוני  24/2017  - מלווה בהסעה 08/08/2017 10/09/2017
מכרז פנימי וחיצוני -  21/2017  סייע/ת רפואי/ת לילד 08/08/2017 20/08/2017
מכרז פנימי וחיצוני  23/2017– סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בגן ובביה"ס 08/08/2017 26/11/2017
מכרז פנימי וחיצוני 22/2017 סייע/ת פדגוגי/ת בביה"ס 08/08/2017 26/11/2017
מכרז פנימי וחיצוני 03/2017- פקח עירוני / מסייע 07/08/2017 20/08/2017
מכרז פנימי וחיצוני  12/2017 אחראי מגרש הכדורגל  20/07/2017 17/08/2017
מכרז פנימי וחיצוני 20/2017 – סייע/ת בגני ילדים 20/07/2017 03/08/2017
מכרז פנימי וחיצוני 22/2017 סייע/ת פדגוגי/ת בביה"ס 20/07/2017 03/08/2017
מכרז פנימי וחיצוני  23/2017– סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בגן ובביה"ס 20/07/2017 03/08/2017
מכרז פנימי וחיצוני -  21/2017  סייע/ת רפואי/ת לילד 20/07/2017 03/08/2017
מכרז פנימי חיצוני   13/2017 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ ) 20/07/2017 31/07/2017
מכרז פנימי וחיצוני 11/2017 - פיקוח רב תכליתי וניהול פרוייקטים 16/07/2017 10/08/2017
מכרז פנימי וחיצוני 19/2017  רכז/ת  הסעות ותלמידים 16/07/2017 27/07/2017
מכרז פנימי וחיצוני  16/2017 מנהל/ת חשבונות  27/06/2017 13/07/2017
מכרז פנימי וחיצוני  17/2017   - מדריך מוגנות בחט"ב 22/06/2017 13/07/2017
מכרז פנימי וחיצוני -  14/2017  מהנדס העירייה 19/06/2017 06/07/2017
מכרז פנימי וחיצוני 10/2017-  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) 19/06/2017 06/07/2017
מכרז פנימי חיצוני   13/2017 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ ) 19/06/2017 06/07/2017
מכרז פנימי וחיצוני -  14/2017  מהנדס העירייה 29/05/2017 11/06/2017
מכרז פנימי וחיצוני 03/2017- פקח עירוני / מסייע 29/05/2017 11/06/2017
מכרז פנימי וחיצוני  13/2017 -  רכז בטחון שוטף צבאי ( רבש"צ ) 29/05/2017 11/06/2017
קופה ושירות לקוחות - היכל התרבות 29/05/2017 14/06/2017
מכרז פנימי וחיצוני  12/2017 אחראי מגרש הכדורגל  18/05/2017 04/06/2017
מכרז פנימי וחיצוני 11/2017 - פיקוח רב תכליתי וניהול פרוייקטים 18/05/2017 04/06/2017
לעיריית אריאל דרוש/ה  עובד/ת סוציאלי/ת 11/05/2017 31/05/2017
מכרז פנימי וחצוני 08/2017 - אב/אם בית לביה"ס 26/04/2017 19/05/2017
מכרז פנימי וחצוני 09/2017 - עובד אחזקה 25/04/2017 19/05/2017
מכרז פנימי וחיצוני 10/2017 - עובד קידום נוער (חינוך טיפול) 25/04/2017 19/05/2017
מכרז פנימי וחיצוני 03/2017- פקח עירוני / מסייע 12/03/2017 26/03/2017
מכרז פנימי וחיצוני 02/2017 - חשמלאי מוסמך 12/03/2017 26/03/2017
מכרז פנימי וחיצוני 07/2017 -  חשב שכר 12/03/2017 26/03/2017
מכרז פנימי וחיצוני 06/2017   עו"ס תוכנית "בשבילי" ועו"ס משפחה 15/02/2017 02/03/2017
מכרז  פנימי וחצוני  01/2017  אב/אם בית לאשכול הפיס 13/02/2017 26/02/2017
מכרז  פנימי וחצוני  01/2017  אב/אם בית לאשכול הפיס 15/01/2017 30/01/2017
מכרז פנימי וחיצוני 02/2017 - חשמלאי מוסמך 15/01/2017 24/01/2017
מכרז פנימי וחיצוני   04/2017    עו"ס משפחה ומטפל/ת בהורים ובילדים 15/01/2017 22/01/2017
מכרז פנימי וחיצוני 02/2017 - חשמלאי מוסמך 04/01/2017 24/01/2017
מכרז פנימי וחיצוני 23/2016  עו"ס משפחה ומטפל/ת בהורים ובילדים 27/12/2016 08/01/2017
מכרז פנימי וחיצוני 21/2016 -  חשב שכר 14/12/2016 01/01/2017
מכרז פנימי וחיצוני 07/2016 -  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) 02/11/2016 20/11/2016
מכרז פנימי וחיצוני 03/2016- פקח עירוני / מסייע 26/10/2016 10/11/2016
מכרז פנימי וחיצוני 15/2016 – סייע/ת בגני ילדים 25/10/2016 06/11/2016
מכרז פנימי וחיצוני 18/2016 מדריכה לאגף שירותים חברתיים  10/10/2016 01/11/2016
מכרז  פנימי וחצוני  10/2016 –  אם בית –מדריכה לאגף לשירותים חברתיים 10/10/2016 01/11/2016
דרוש/ה רכז/ת נוער 28/09/2016 01/11/2016
מכרז פנימי וחיצוני  13/2016 – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בגן ובביה"ס 25/09/2016 13/10/2016
מכרז פנימי וחיצוני -  19/2016 סייע/ת רפואי/ת לילד 25/09/2016 13/10/2016
מכרז  פנימי וחצוני  12/2016 – עו"ס משפחה ומטפלת זוגית ומשפחתית  12/09/2016 09/10/2016
מכרז פנימי וחיצוני  02/2016-  פקח בניה ורישוי 11/09/2016 25/09/2016
מכרז פנימי וחיצוני 15/2016 – סייע/ת בגני ילדים 28/08/2016 31/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני  17/2016  - מנהלת לשכת ראש העיר 11/08/2016 25/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני  13/2016 – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד בגן ובביה"ס 11/08/2016 25/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני -  19/2016 סייע/ת רפואי/ת 11/08/2016 25/08/2016
מכרז 18/2016 - מדריכה לאגף שירותים חברתיים  09/08/2016 28/08/2016
מכרז  פנימי וחצוני  12/2016 – עו"ס משפחה ומטפלת זוגית ומשפחתית  09/08/2016 28/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני  05/2016  - פסיכולוג/ית חינוכית  09/08/2016 28/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני  16/2016  - מלווה בהסעה 28/07/2016 14/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני  13/2016 – סייע/ת אישי/ת צמוד/ה לילד 24/07/2016 07/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני 14/2016 סייע/ת פדגוג/ית בביה"ס 24/07/2016 07/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני 15/2016 – סייע/ת בגני ילדים 24/07/2016 07/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני 01/2016 - פיקוח רב תכליתי וניהול פרוייקטים 24/07/2016 18/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני 07/2016 -  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) 14/07/2016 04/08/2016
מכרז פנימי וחיצוני  09/2016 - ספרנ/ית  13/07/2016 01/08/2016
מכרז  פנימי וחצוני  12/2016 – עו"ס משפחה ומטפלת זוגית ומשפחתית  05/07/2016 14/07/2016
מכרז פנימי וחיצוני 11/2016 -   רכז מטה בטיחות בדרכים ורכז ועדת תחבורה 28/06/2016 17/07/2016
מכרז  פנימי וחצוני  10/2016 –  אם בית –מדריכה לאגף לשירותים חברתיים 20/06/2016 07/07/2016
מכרז פנימי וחיצוני 08/2016 - מנהל/ת שירות פסיכולגי 16/06/2016 03/07/2016
מכרז פנימי וחיצוני 07/2016 -  עובד קידום נוער (חינוך טיפול) 01/06/2016 09/06/2016
מכרז פנימי וחיצוני 05/2016 - פסיכולוג/ית חינוכית 12/04/2016 05/05/2016
מכרז פנימי וחצוני 06/2016– אב בית גני ילדים ומבני נוער 12/04/2016 09/05/2016
מכרז פנימי וחיצוני 01/2016 - פיקוח רב תכליתי וניהול פרוייקטים 24/03/2016 14/04/2016
מכרז פנימי וחיצוני 03/2016- פקח עירוני / מסייע 24/03/2016 14/04/2016
מכרז פנימי וחיצוני 03/2016- פקח עירוני / מסייע 10/02/2016 25/02/2016
מכרז פנימי וחיצוני 01/2016 - פיקוח רב תכליתי וניהול פרוייקטים 10/02/2016 25/02/2016
מכרז פנימי וחיצוני 02/2016- פקח בניה ורישוי 10/02/2016 25/02/2016
מכרז פנימי וחיצוני 27/2015 - פסיכולוג/ית חינוכית 03/12/2015 20/12/2015
מכרז פנימי וחיצוני 20/2015 - פקח עירוני / מסייע 03/12/2015 20/12/2015
מכרז פנימי וחיצוני 31/2015 - בודק תוכניות בהנדסה 02/12/2015 18/12/2015
מכרז פנימי וחיצוני 32/2015 - מזכירה למח' שירות פסיכולוגי 23/11/2015 06/12/2015
מכרז פנימי וחיצוני 18/2015 – סייע/ת פדגוגי/ת צמודה לילד 13/10/2015 25/10/2015
מכרז פנימי וחיצוני 23/2015 סייע/ת פדגוג/ית בביה"ס 13/10/2015 25/10/2015
מכרז חיצוני ופנימי 24/2015 - עובד/ת תברואה (מנקה רחובות) 02/09/2015 26/10/2015
מכרז פנימי וחיצוני 23/2015 סייע/ת פדגוג/ית בביה"ס 30/08/2015 08/09/2015
מכרז פנימי וחיצוני 20/2015 - פקח עירוני / מסייע 25/08/2015 08/09/2015
מכרז פנימי וחיצוני -21/2015 - סייעת רפואית 25/08/2015 08/09/2015
מכרז פנימי וחיצוני 18/2015 – סייע/ת פדגוגי/ת צמודה לילד 25/08/2015 08/09/2015
מכרז פנימי וחיצוני 22/2015 - מלווה בהסעה 25/08/2015 08/09/2015
מכרז פנימי וחיצוני 19/2015 קצין ביטחון במוסדות חינוך 25/08/2015 08/09/2015
מכרז פנימי וחיצוני 15/2015 - פקח בניה ורישוי 06/08/2015 16/08/2015
מכרז פנימי וחיצוני 15/2015 - פקח בניה ורישוי 13/07/2015 02/08/2015
מכרז פנימי וחיצוני 13/2015- עו"ס משפחה ומטפלת במרכז לשלום המשפחה 09/07/2015 02/08/2015
מכרז פנימי וחיצוני 13/2015 – סייע/ת גנ"י 08/07/2015 26/10/2015
מכרז פנימי וחיצוני 09/2015 - מנהל/ת היחידה לקידום הנוער 16/06/2015 28/06/2015
מכרז פנימי וחיצוני 10/2015 - פסיכולוג/ית חינוכית 08/06/2015 28/06/2015
מכרז פנימי וחיצוני 12/2015 קצין ביטחון במוסדות חינוך 05/06/2015 12/07/2015
מכרז פנימי וחיצוני 08/2015 - מדריך מוגנות בחט"ב 26/05/2015 15/06/2015
מכרז פנימי וחיצוני 08/2015 - מדריך מוגנות בחט"ב 26/05/2015 15/06/2015
מכרז פנימי וחיצוני 03/2015 – מנהל/ת לשכת מנכ"ל ברשות המקומית 25/05/2015 08/06/2015
מכרז פנימי וחיצוני 03/2015 – מנהל/ת לשכת מנכ"ל ברשות המקומית 25/05/2015 08/06/2015
מכרז פנימי וחיצוני מס' 08/2014 – מזכיר/ה מחלקת רישוי ואכיפה 23/07/2014 05/08/2014
מכרז פנימי וחיצוני 05/2014 - פסיכולוג/ית חינוכית 20/07/2014 31/07/2014

חזור למכרזים פעילים