השתלטות פרטית על שטחים עירוניים - אינה משתלמת!

כך למדו על בשרם שני תושבי אריאל, אשר התקבלו כנגדם, בשני תיקים שונים, גזרי דין חמורים בשל השתלטות על שטח עירוני על אחד מהשניים אף הושת עונש מאסר בפועל החל ממחר.


היום הגיעו לסיומם שני הליכים משפטיים שונים, שהתנהלו כנגד שני תושבים אשר השתלטו על שטח עירוני ועשו בו כבתוך שלהם,
תוך הצבת מבנים וציוד אישי בניגוד לחוק ולסדר הציבורי.
בשני המקרים בחרו הנתבעים להתעלם מהתראות ששלחה העירייה לפינוי השטחים, ואילצו את העירייה לפעול כנגדם באמצעים משפטיים.

במקרה הראשון, ניתן גזר דין על ידי בית המשפט, אשר תבע מהאדם שביצע את העבירה לפנות בתוך 9 חודשים את השטח והושת עליו קנס כבד.
האדם הנתבע בחר להתעלם גם מגזר הדין וכתוצאה מכך הטיל עליו בית המשפט עונש מעצר ל-30 יום, פינוי המבנים והתכולה על ידי העירייה שכל העלות של המהלך תחול עליו בנוסף לקנס שנקבע.

במקרה השני, בחר האדם הנתבע להגיע להסכם לפיו יפנה בתוך 14 יום את השטח וישלם קנס שנקבע על ידי בית המשפט.

אנו בעיריית אריאל פועלים ונמשיך לפעול, על מנת לשמור על הסדר והדין לטובת התושבים כולם, ונפעל ללא עוררין, כנגד כל אדם אשר יבחר להתנהל בניגוד לחוק בשטחים עירוניים ו/או ציבוריים.