ראש עיריית אריאל אלי שבירו : מציע בדיקות בתוך בית הספר - שלילי - תמשיך ללמוד, חיובי - לך לבידוד בבית