מבצע עיקור סירוס חתולי רחוב 2021

במהלך חודש דצמבר 2021 צפוי להתחיל מבצע עיקור וסירוס חתולי רחוב, שיימשך מס' שבועות.


במהלך חודש דצמבר צפוי להתחיל מבצע עיקור וסירוס חתולי רחוב, שיימשך מס' שבועות. במהלך המבצע, יעוקרו ויסורסו כ-200 חתולי רחוב, ברחבי העיר, במטרה להפחית את הריבוי הטבעי של אוכלוסיית החתולים לרווחתם וכן את המטרדים שגידול היתר של אוכלוסייה זו יוצרת.

המבצע יתרכז בשלב זה במוקדים בהם דווח על ריכוזים משמעותיים של חתולים, ובעתיד אנו מתכננים להגיע גם למוקדים  נוספים, בהתאם לתכנית העבודה שבנינו. בשאיפה ליצירת רצף פעולה שיגביר את יעילות המהלך.

חשוב מאוד - לתושבים המגדלים חתולי בית כחיית מחמד:
על מנת למנוע לכידה מיותרת ואת מפח הנפש וההוצאות הנגרמות בעטיה, אנו מבקשים להלביש קולר צבעוני ובולט על צוואר החתול ו/או להחזיקם בבית לאורך תקופת המבצע.

המבצע ממומן במלואו על ידי העירייה – נודה על שיתוף הפעולה!

בכבוד רב,
ד"ר יובל אדר
מנהל השירות הווטרינרי העירוני


К сведению жителей города

Мероприятия по стерилизации уличных котов в 2021 г.

В среду 24/11/21 ожидается начало мероприятий по стерилизации уличных котов и кошек, которое продлится в течение нескольких недель.
Планируется стерилизация около 200 животных, живущих на улицах города.
Цель данных мероприятий – уменьшение естественного размножения уличных котов, что приведет к улучшению качества жизни животных и уменьшит дискомфорт жителей города от соседства с уличными котами.

На данный момент мероприятия будут проходить в местах повышенного скопления кошек, в дальнейшем планируется распространить стерилизацию и на другие районы города.

Внимание, хозяева домашних котов и кошек!
Во избежание случайной поимки ваших любимцев и связанных с этим расходов и недоразумений, мы просим вас снабдить ваших котов яркими, заметными ошейниками и/или не выпускать их на улицу во время проведения работ по стерилизации.

Все работы по стерилизации уличных котов проводятся полностью за счет муниципалитета – заранее благодарим за сотрудничество!