בסוכות נוטלים 4 מינים ומקפידים על 4 כללים

מוגש מטעם ענף הסברה והדרכת אוכלוסייה, כבאות והצלה לישראל


  • מומלץ למקם אמצעי כיבוי סמוך לסוכה, כגון: מטפה או צינור מים
  • יש לוודא שחוטי החשמל יהיו מבודדים היטב  במקרה של גשם
  • יש להימנע ממגע ישיר בין התאורה לסכך
  • אין להשאיר תאורה דולקת בסוכה ללא השגחה