פרטי ספק

מספרים בלבד

 

כתובת

מספרים בלבד

מספרים בלבד

מספרים בלבד

מספרים בלבד

פרטי חשבון

סוג ספק * שדה חובה

שם בעל החשבון צריך להיות תואם לאישור מס במקור

לאחר ביצוע העבודה/שירות – יש למסור למזמין:

  • עוסק מורשה - חשבונית מס מקור
  • תאגידים אחרים - תעודת חיוב /חשבון קבלה/ דרישת תשלום (ממוספרים עם הדפסה ע"ג מסמך עם מס' ח.פ.)