דלג לתוכן העמוד

בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2020

מתן ארכה לבקשות לתמיכת העירייה בשנת 2020 לגופים הפועלים בעיר אריאל ללא כוונת רווח

בהתאם להחלטת ועדת תמיכות מיום 26.02.20 עיריית אריאל מודיעה בזה לתאגידים הפועלים בעיר אריאל, ללא כוונת רווח לרווחת הציבור, בתחומים שונים כגון: חינוך, תרבות, רווחה, ספורט וחברה, כי ניתנת ארכה להגשת הבקשות ויוכלו להפנות בקשותיהם לאגף הגזברות, בהתאם לנהלים הקבועים בחוק, עד ליום ראשון 21.06.20 עד השעה 15:00 .