דלג לתוכן העמוד

מעגלים מתרחבים

רקע

פרויקט 'מעגלים מתרחבים' הינו פרויקט משותף של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, האגף לשירותים חברתיים וגופים עירוניים שונים בעיריית אריאל.
זו השנה השביעית שהפרויקט מתקיים בעיר ועד כה זכה הפרויקט לשבחים יוצאי דופן מטעם משרד הרווחה ומנהלת 'עיר ללא אלימות'. אנו עוסקים בשיפורו המתמיד של הפרויקט ומאמינים כי התנאי הבסיסי להצלחת הפרויקט הוא שיתוף הפעולה הפורה הקיים בין האגפים והגורמים השונים בעירייה.
בשנה הנוכחית התוכנית עוסקת ברובה בפרויקטים הקשורים ל"עיר ללא אלימות", כאשר המטרה היא מניעת אלימות, חינוך לשיח מכבד והגברת תחושת הערך העצמי. 

שיטת העבודה

בפרויקט לוקחים חלק סטודנטים לעבודה סוציאלית משנים א' ו-ג', כאשר הפרויקט נחשב לחלק ממסלול הלימודים ומתבצע במסגרת ההכשרה המעשית. הסטודנטים משנה א' יחולקו לקבוצות משימה לפי מספר הפרויקטים שיבחרו, כאשר כל קבוצה מונחית על ידי זוג סטודנטים משנה ג' מהמסלול הקהילתי. מתחילת שנת הלימודים האקדמאית נעשות עבודות הכנה בשטח לקראת הפרויקט, ובחודש מרץ (תחילת סמסטר ב') יחל הקשר עם המסגרות השונות. 
לאורך סמסטר ב', ממרץ עד חודש יוני יתכננו ויבצעו הסטודנטים פעילויות משותפות עם ולמען הקהילה בעיר אריאל. התוכניות רלוונטיות לאוכלוסיות יעד שונות, כגון: קשישים, נוער, ילדים ועוד. כל צוות משימה עובד בשיתוף האוכלוסייה והגורמים הרלוונטיים ולאחר תהליך משותף מתקיימות סדרת פעילויות  ו/או יום שיא המסכם את הפעילות. 

מטרות הפרויקט

מטרות העיר אריאל:

 • העלאת המודעות לתופעות המביאות לאלימות כלפי אוכלוסיות חסרות ישע ומתן כלים להתמודדות.
 • הגברת היכולת לשימוש בתקשורת מונעת קונפליקטים כאמצעי לצמצום אלימות.
 • חיזוק הקשר בין הורים וילדים תוך חיזוק התפקיד ההורי במשפחה ובקהילה. 
 • הגברת תחושת הערך העצמי בקרב משתתפי הפרוייקט.
 • עידוד מעורבות חברתית והגברת ערכים של עזרה לזולת וסובלנות בעיר.

מטרות בי"ס לעבודה סוציאלית:

 • שיפור התוכנית האקדמית, באמצעות אספקת תוכן משמעותי להתנסות בשדה וגילוי אחריות ומעורבות חברתית.
 • חשיפה למיומנויות הנדרשת אצל עובדים סוציאליים, כתחליף אקטיבי לסיורים במקומות עבודה של סטודנטים משנה א'.
 • חיזוק שיתוף הפעולה בין האקדמיה לקהילה.

מעגלים מתרחבים תשע"ז

בשנה הקרובה פרויקט 'מעגלים מתרחבים' יעסוק בנושאים מגוונים על פי הצרכים הקיימים בעיר אריאל, תחת הכותרת הכללית- מניעת אלימות ותקשורת מונעת קונפליקטים. הפרויקטים יקבעו על פי רמת הצורך והחשיבות שיש בפרויקט המוצע ובמידת ההתאמה לקריטריונים שנקבעו ל'מעגלים מתרחבים'. כמו כן, לאור הסקת מסקנות והפקת לקחים משנים קודמות, עושה האוניברסיטה שינויים בתכנית הלימודים של הסטודנטים לטובת הפרויקט.

לוח זמנים:

יום חשיפה- הפרויקט יחל לפעול ביום 16.3.17, ביום זה יפגשו הסטודנטים עם השותפים השונים בעיר ובחשיבה משותפת יבנו תוכנית התערבות ראשונית המתאימה לקהל היעד בנושא הנבחר.
במהלך שלושת החודשים הבאים, הסטודנטים יבנו את תוכנית העבודה בצרה מפורטת ויוציאו אותה לפועל. 
יום סיכום- ב22.6.17 יתקיים יום הסיכום לפרויקט, בו ייערך משוב של כל המעורבים על הנעשה בפרויקט ונציג את התוצרים.

טעימה מהנעשה בפרויקט בשנה בנוכחית:

 • הקמת גינה קהילתית עם נערים בסיכון מפרויקט קידום נוער
 • בניית יום שיא בנושא נגישות לבלעי מוגבלויות בקהילה עם תלמידי כיתות ח' מחטיבת הביניים אורט יובלי אריאל
 • הפקת כנס לקוסמטיקאיות וספריות בעיר בנושא זיהוי סימני אלימות אצל לקוחות
 • הפקת תוכנית רדיו בנושא שפה נקיה בבית הספר "אור זבולון"