קישור לאתר התשלומים - תשלום חשבון מים מקוון 

פרטים על שירות הלקוחות של תאגיד המים ניתן למצוא בקישור הבא:

קישור לאתר של תאגיד יובלים בשומרון