היועץ המשפטי - דוד זיותפקיד היועץ המשפטי הוא תפקיד מנדטורי המחויב על פי חוק (סעיפים 3-2 לחוק יעוץ משפטי).  במסגרת תפקידו היועץ אמון על מתן יעוץ משפטי לראש הרשות, מועצת הרשות וועדותיה ועובדי הרשות המקומית, בכל תחומי העשייה של הרשות המקומית, כמו גם מתן חוות דעת משפטיות, ייצוג הרשות המקומית בפני ערכאות משפטיות ואחרות וניהול המערך המשפטי של הרשות המקומית והועדה המקומית לתכנון ובניה.
 

תחומי אחריות:

  1. מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם להוראות הדין וכללי מנהל תקין.
  2. ייצוג הרשות בהליכים ונושאים משפטיים.
  3. ראש התביעה העירונית .
  4. ניהול השירות המשפטי ברשות המקומית.
  5. השתתפות כחבר בוועדות , מכח הוראות הדין השונות.
  6. אחראי על קביעת הסדרי ניגוד עניינים לאורגנים הרשות המקומית ובוועדה המקומית לתכנון ובניה
  7. מתן חוות דעת בכתב לבית המשפט, מועצת הרשות המקומית בהתאם להוראות הדין .
עו"ד דוד זיו
יועץ משפטי