חוק הגנת האילנות תשנ"ז 1997

במדינת ישראל קיים צו היערות (הכרזה על אילנות מוגנים) האוסר פגיעה, כריתה, השחתה וגיזום לא מבוקר של עצים.

כל תושב אשר מעוניין לכרות לגזום או להעתיק עצים בחצר בית פרטי חייב לקבל היתר ממשרד החקלאות, פגיעה בעצים ללא אישור כתוב הינה עברה פלילית הגוררת עימה קנס גבוה.

קישור לטופס בקשה לכריתה או העתקה של עצים ביהודה ושומרון

מידע נוסף ניתן למצוא באתר של משרד החקלאות