ועדות העירייה

ועדת הנהלה

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יחיאל טוהמי , מ"מ ראש העיר
 • אבנר משרקי,  סגן ראש העיר
 • ורד טוויל, משנה לראש העיר
 • פבל פולב , סגן ראש העיר 

ועדת תכנון ובניה

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • אלה ויינר, חברת מועצה
 • ורד טוויל, משנה לראש העיר
 • יאיר שטבון, חבר מועצה
 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • פבל פולב, סגן ראש העיר
 • גוזב לודמילה, חבר מועצה
 • אסף ביזברג, חבר מועצה
 • אלכסנדר ירמולינסקי, חבר מועצה
 • אבנר משרקי, סגן ראש העיר
 • יוסי חן, משנה לראש העיר
 • קרן קופלר ברקו, חברת מועצה
 • שלמה רואימי, מנכ"ל העירייה
 • שילה ענקי, מהנדס העיר
 • חני בריקמן, מבקרת העירייה
 • דוד זיו, יועץ משפטי
 • נטליה אברבוך, מנהל אזרחי

פרוטוקולים ועדת תכנון ובניה

ועדת כספים

יחיאל טוהמי , מ"מ מקום ראש העיר - יושב ראש

חברי הועדה

 • ורד טוויל, משנה לראש העיר
 • פבל פולב, סגן ראש העיר
 • שלמה רואימי, מנכ"ל העירייה
 • שלמה בנימין, גזבר העירייה
 • שלי פרנקו, מזכירת הועדה

ועדת מל"ח

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • אלכסנדר ירמולינסקי, חבר מועצה

ועדת ביטחון

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • פבל פולב, סגן ראש העיר
 • אריק דושי, משנה לראש העיר 
 • איתן קליין, מנהל אגף הביטחון
 • מאיר כהן, קב"ט האוניברסיטה
 • אלי גאיגי, מפקד שיטור עירוני
 • ינון טביב, מפקד שיטור קהילתי
 • אבינועם מיסניקוב, נציג ציבור
 • יוני דרייר, נציג ציבור

ועדת איכות סביבה

אלכסנדר ירמולינסקי, חבר מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • אלה וינר, חברת מועצה
 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • סטס דוידוב, מנהל  מחלקת איכות הסביבה
 • אלן זקס, יושב ראש פרלמנט הנוער
 • נחלה נבנצאל, סגן יושב ראש פרלמנט הנוער
 • יהודה חסון, נציג ציבור

ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש


חברי הועדה

 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • קרן קופלר ברקו, חברת מועצה
 • שילה ענקי, מהנדס העירייה
 • מיכאל זובנוב, פיקוח הנדסה
 • ישראל אפריאט, קמ"ט תחבורה, נציג מנהל אזרחי
 • בנציון רום, מהנדס משטרת ישראל
 • רפ"ק שי אהרוני, קצין את"ן, שלוחת שומרון אגף תנועה משטרת ישראל
 • ניצן מור, מנהל מטה אזור יו"ש הלאומית בטיחות בדרכים 

ועדת ביקורת

קרן קופלר ברקו, חברת מועצה - יושבת ראש

חברי הועדה

 • לודמילה גוזב, חברת מועצה 
 • אלכס ירמולינסקי, חבר מועצה 

ועדת הנחות בארנונה

אסף ביזברג, חבר מועצה - יושב ראש

חברי הועדה

 • אלה ויינר, חברת מועצה
 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • שלמה בנימין, גזבר העירייה
 • רונן היין, מנהל מחלקת הגבייה
 • אלי גיל-עד, מנהל אגף הרווחה
 • עו"ד דוד זיו, יועץ משפטי
 • שלי פרנקו, מזכירת גזברות

ועדה לקידום מעמד הילד והחינוך

אלי שבירו, ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • אלי שבירו, ראש העיר - מ"מ יו"ר הועדה 
 • יאיר שטבון, חבר מועצה
 • אלכס ירמולינסקי, חבר מועצה 
 • אלי גיל-עד , מנהל אגף הרווחה    
 • ארז אמבר , מנהל אגף החינוך    
 • אביגיל סאמין, מנהלת קריית אורט יובלי אריאל    
 • שלומית בן ישי, מנהלת בי"ס עליזה בגין  
 • דניאלה ינאי, מנהלת בי"ס אור זבולון
 • אופיר עמבר, מנהל מח' הנוער     
 • ליאת חכים, מנהלת גני ילדים    
 • אלעד מצוינים, ראש שבט הצופים     
 • רדמילה דורפמן, מרכז לטף ולמשפחה
 • שירה מנדלסון, מנהלת קידום נוער  
 • ינון טביב, מש"ק אריאל 
 • אלי גאיגי, מפקד שיטור עירוני 
 • יוסי מנדל, יו"ר סניף בני עקיבא 
 • אורים בנודיז, יו"ר פרלמנט הנוער 
 • יאיר אשטמקר, סגן  יו"ר פרלמנט הנוער
 • מירב יחזקאל, מנהלת היחידה לילדים ונוער באוניברסיטה
 • יעל ברקול, מפקחת העל יסודי 
 • מירב מזור, מפקחת  יסודיים
 • אריק יפת, נצרים 
 • מתת בנדל, יו"ר בי"ס מילקן
 • דניאל גרינספאן, יו"ר בי"ס עליזה בגין 
 • שני מרבל, יו"ר בי"ס אור זבולון חמ"ד 
 • הגר פרידמן, יו"ר בי"ס נחשונים 
 • אלי בן אליעזר, יו"ר שש שנתי אורט 
 • ליאור בוקסבוים, יו"ר גנ"י ממלכתי
 • רעכל הוכאוזר, יו"ר גנ"י  חמ"ד
 • אלה אורן, סגנית תוכנית 360
 • גולן נוטמן, מנהל שירות פסיכולוגי
 • עו"ד חן לביא, נציג ציבור
 • אירנה נוימן, משקיפה

ועדה למאבק באלימות, סמים ואלכוהול

קרן קופלר ברקו, חברת מועצה - יושבת ראש

חברי ועדה

 • יוסי חן - משנה לראש העיר    
 • יאיר שטבון - חבר מועצה
 • ארז אמבר - מנהל אגף החינוך
 • אלי גיל-עד - מנהל אגף הרווחה
 • אביגיל סאמין - מנהלת חט"ע אורט יובלי אריאל
 •  - פרלמנט הנוער

ועדת קליטת עליה

פבל פולב, סגן ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • אלה ויינר, חברת מועצה
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה

 

ועדת תרבות

פבל פולב, סגן ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יאיר שטבון, חבר מועצה
 • אלה ויינר, חברת מועצה
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה

 

ועדת גמלאים

אלה ויינר, חברת מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • פבל פולב, סגן ראש העיר
 • יוסי חן, משנה לראש העיר
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה

 

ועדת מכרזים

ורד טוויל, משנה לראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • לודמילה גוזב, חברת מועצה

ועדת הנצחה

פבל פולב, סגן ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • אבנר משרקי, סגן ראש העיר 
 • יאיר שטבון, חבר מועצה 
 • דקלה שנדל, נציגת ציבור     
 • מילה סיטקל, נציגת ציבור    
 • אורה אנטר, נציגת ציבור     
 • שי אלקובי, נציג ציבור

ועדת ספורט

אבנר משרקי, סגן ראש העיר  - יושב ראש

חברי ועדה

 • ורד טוויל, משנה לראש העיר
 • אסף ביזברג, חבר מועצה
 • רינה דור, רכזת ספורט 
 • עמי גלילי, נציג ציבור 
 • נורמן גולשטיין, נציג ציבור 
 • שי ברנטל, נציג ציבור 
 • עדן הרשקוביץ, נציג ציבור 
 • אולגה ספקטור, נציגת ציבור 

ועדת דת

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש

חברי הועדה

 • יאיר שטבון, חבר מועצה
 • קרן קופלר ברקו, חברת מועצה
 • עמוס צוריאל, יו"ר מועצה דתית 
 • חווה רוזמרין, מזכירת מועצה דתית - מזכירת הוועדה
 • איציק נחום, נציג נצרים 
 • ניצן ויזמן, רכזת "התחדשות יהודית" 
 • עמוס עראמי, יו"ר בית כנסת "תפארת אריאל" 
 • עלי הוכאוזר, נציג בית כנסת "שבות אריאל" 
 • ראובן אשטמקר, יו"ר בית כנסת "אביר יעקב" 
 • מוטי לוי, נציג בית כנסת "אחוות אחים" 
 • לזר פינטו, נציג בית כנסת "היכל יוסף" 
 • יעל מייזלס, נציגת ציבור
 • שי יונה, נציג בית כנסת "שבות אריאל" 
 • ג'וש גריידי-שר, נציג ציבור

ועדת רווחה

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש

חברי ועדה

 • יאיר שטבון, חבר מועצה
 • פבל פולב, סגן ראש העיר
 • אלי גיל-עד, מנהל אגף לשירותים חברתיים
 • אלונה לוי,  ראש צוות האגף לשירותים חברתיים
 • רויטל נוימאיר, מנהלת המרכז לשלום המשפחה
 • קרן פוגל,  עו"ס מעמותת אש"ל ירושלים
 • רונית אנידם, נציגת עמותת "נצר אריאל"
 • אתי ואזנה, רכזת מתנדבים עמותת נצרים
 • נועם קריגמן, נציג דאוריתא
 • דני כוכבי, נציג עמותות עמותת "בית עודד ומזל"
 • אמיל גרין, נציג ציבור
 • קובי שבת, נציג ציבור
 • אנה בלקי, מזכירת הוועדה

ועדת שמות

אסף ביזברג, חבר מועצה - יושב ראש

חברי ועדה

 • אבנר משרקי, סגן ראש העיר
 • יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר
 • אמיל גרין    
 • מגי הלפרין, מזכירת הועדה

ועדת משנה להקצאות במקרקעין

יחיאל טוהמי, מ"מ ראש העיר - יושב ראש

חברי הועדה

 • אריק דושי, משנה לראש העיר
 • עו"ד דוד זיו, יועץ משפטי