מחלת קדחת הנילוס המערבי

קדחת הנילוס המערבי נגרמת ע"י נגיף המצוי בעופות ומועבר לאדם בעיקר על ידי יתושי
הקולקס. המחלה מוכרת בארץ ובעולם כמחלה קלה עם אפשרות לסיבוכים שמתבטאים בדלקת
המוח. בשנה האחרונה הייתה התפרצות של המחלה בבני אדם שהתבטאה בעלייה במספר
החולים הקשים שחלקם הסתיימו במוות.

מניעת התפתחות יתושים

על מנת למנוע התפתחות יתושים יש לאתר ולטפל בכל מקור מים עומדים בבית ובסביבה:

  • מערכת הביוב – לתקן, לאטום ולמנוע דליפות
  • גגות ומקלטים – ליבש ולנקז
  • דליים, צמיגים, חביות ומכלים אחרים – לרוקן
  • בריכות נוי – להכניס דגי גמבוזיה

התגוננות מפני עקיצות יתושים (בשעות הערב והלילה)

  • מניעת כניסת יתושים לתוך הבתים באמצעות התקנת רשתות על פתחי הבית.
  • קטילת יתושים באמצעות ריסוס חלל החדר או משטחים עליהם נחים היתושים, בתכשירים להדברת יתושים או חרקים מעופפים שאושרו על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
  • דחיית יתושים בתוך הבית באמצעות תכשירי אידוי (טבליות או נוזל) , מחוץ לבית באמצעות סלילים או נרות. יש להשתמש בתכשירים שאושרו על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
  • מניעת עקיצות באמצעות תכשירים המיועדים למריחה על הגוף, תכשירים אלה מאושרים על ידי משרד הבריאות.

פנייה לרשות

כאשר בסביבתך יש יתושים בודדים עליך לנקוט בכל האמצעים שפורטו לעיל, במצב בו קיים מפגע קשה של יתושים יש לפנות באופן דחוף לרשות המקומית (מוקד עירוני 106 או אגף שפ"ע).